Przeskocz do treści
Dołącz do nas!
Inne

Dołącz do nas!

Dołącz do naszego zespołu! Szukamy Instruktora ds. promocji oraz kierownika naszej nowej filii – Klubu Kultury „Łokietek„.

Instruktor ds. promocji

Wymagania:

– obywatelstwo polskie;
– wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
– kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista;
– praktyczna znajomość narzędzi promocji;
– umiejętność pisania i redagowania tekstów;
– dobra znajomość zasad polszczyzny;
– minimum 2-letnie doświadczenie w promocji;
– mile widziane doświadczenie w organizacji wydarzeń kulturalnych;

Zakres obowiązków:

– opracowywanie i redagowanie tekstów na potrzeby strony internetowej Centrum Kultury;
– organizowanie działań promocyjno-marketingowych;
– opracowanie i realizacji strategii działań PR-owych Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”;
– nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z mediami;
– prowadzenie profilu na portalu facebook i innych serwisach społecznościowych;
– aktualizacja i administrowanie stroną internetową dworek.eu;
– nadzór i koordynacja newslettera i innych form komunikacji internetowej z odbiorcami;
– opracowywanie i redagowanie tekstów na stronę www;
– organizacja i prowadzenie koncertów, wystaw, spotkań, spektakli, konkursów, konferencji i innych form uczestnictwa w kulturze.

Oferujemy:

– stabilne warunki zatrudnienia (wynagrodzenie zależne od stażu pracy);
– zatrudnienie na umowę o pracę – cały etat.

Warunki aplikowania

– życiorys (CV);
– list motywacyjny
– kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście: Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, 31-221 Kraków, ul. Papiernicza 2 – Sekretariat/Portiernia do 26 lutego 2018 roku do godz. 16.00 lub przesłać na adres: rekrutacja@dworek.eu

Uwaga: Wymagane dokumenty aplikacyjne, tj. list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883)” Zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi osobami

Kierownik Klubu Kultury „Łokietek”

Wymagania:

– obywatelstwo polskie;
– wykształcenie wyższe;
– znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury;
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
– predyspozycje menadżerskie i umiejętności kierowania zespołem;
– kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista;
– umiejętność prowadzenia negocjacji;
– dobra orientacja w świecie kultury;
– umiejętność organizowania i prowadzenia przedsięwzięć kulturalnych;
– doświadczenie w pracy w instytucjach kultury;
– praktyczna znajomość narzędzi marketingowych i PR;
– doświadczenie w realizacji zadań w zakresie upowszechniania kultury;
– doświadczenie w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł i koordynacji projektów dofinansowanych z zewnętrznych źródeł;
– znajomość języka angielskiego;

Zakres obowiązków:

– planowanie i realizacja imprez oraz innych form uczestnictwa w kulturze;
– koordynacja działań organizacyjnych;
– sprawozdawczość;
– organizowanie działań promocyjno-marketingowych;
– współpraca z podmiotami zewnętrznymi;
– pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania;

Oferujemy:

– stabilne warunki zatrudnienia (wynagrodzenie zależne od stażu pracy);
– zatrudnienie na umowę o pracę – cały etat

Warunki aplikowania

– życiorys (CV);
– list motywacyjny;
– kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy;

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście: Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, 31-221 Kraków, ul. Papiernicza 2 – Sekretariat/Portiernia do 26 lutego 2018 roku do godz. 16.00 lub przesłać na adres: rekrutacja@dworek.eu

Uwaga: Wymagane dokumenty aplikacyjne, tj. list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883)” Zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi osobami