Przeskocz do treści
Dwie Agnieszki
Inne

Dwie Agnieszki

Spotkanie, spokój i synergia – te trzy słowa stanowią prolog do wystawy fotograficznej dwu autorek: Agnieszki Jaworskiej i Agnieszki Matusiak. Obie, zupełnie niezależnie od siebie, odwiedziły Islandię. W ich kadrach zobaczycie niezwykłe piękno i możliwości nordyckiej wyspy. Wystawę można oglądać do 30 stycznia.

Wystawa zrodziła się na kanwie trzech słów:

Spotkanie – spokój – synergia.

To one najlepiej objaśniają to, co połączyło autorki prac.
Agnieszka Jaworska i Agnieszka Matusiak spotkały się po raz pierwszy w szkole podstawowej. Przez wiele lat utrzymywały bliski kontakt, ale potem ich drogi rozeszły się, by znów mogły spotkać się na studiach na Uniwersytecie Śląskim. Tam też podjęły pracę. Niespodziewanie okazało się, że prawie w tym samym czasie, nie wiedząc o tym, były na Islandii.

Wystawa jest zapisem podróży i oddaje atmosferę wyspy, którą najlepiej charakteryzuje słowo „spokój”. „Synergia” natomiast odnosi się do działań obu autorek – w dwójkę można stworzyć coś znacznie ciekawszego i bardziej wartościowego. Opisuje też funkcjonowanie Islandii – miejsca, w którym współdziałanie decyduje o całym istnieniu wyspy.

fbDołącz do nas na facebooku i zaproś przyjaciół!

Agnieszka Jaworska – fotograf, grafik, pedagog. W latach 1994 – 1999 była uczennicą Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku – Białej, które ukończyła z wyróżnieniem na specjalizacji Tkactwo Artystyczne. W 2004 r. ukończyła Edukację Artystyczną na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dyplom artystyczny z wyróżnieniem, z grafiki warsztatowej uzyskała w pracowni prof.zw. Andrzeja Pietscha wraz z aneksem z fotografii w pracowni prof. zw. Witolda Jacykowa. Od 2004 r. pracuje na macierzystej uczelni, od 2012 roku na stanowisku adiunkta w Pracowni Fotografii, w Zakładzie Teorii Sztuki i Fotografii Artystycznej. W 2011 r. zrealizowała przewód doktorski z Fotografii na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej PWSFTviT w Łodzi. Autorka kilkunastu wystaw indywidualnych, brała udział w ponad 30 wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą.

Agnieszka Matusiak – pedagog, animator kultury, ceramik, z zamiłowania fotograf, kierownik Klubu Kultury „Wena” filii Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” w Krakowie, wieloletni pracownik Zakładu Edukacji Kulturalnej na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, redaktor czasopisma naukowego „Turystyka Kulturowa”, współpracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego (Instytut Studiów Międzykulturowych), pilot wycieczek i przewodnik górski. Współpracuje z wieloma biurami podróży z całej Polski, odwiedziła blisko 50 krajów świata, wiele kilkukrotnie. Zdobyła najwyższe szczyty Bliskiego Wschodu oraz bardzo nietypowe szczyty górskie takie jak Pico Turquino na Kubie, rozpoczęła przygodę ze zdobywaniem szczytów Korony Ziemi. Najczęściej fotografuje podczas podróży. Autorka licznych wystaw indywidualnych, brała udział w ponad 10 wystawach zbiorowych w Polsce min. w Zamościu, Wrocławiu, Gliwicach, Oświęcimiu, Wadowicach, Cieszynie.