Przeskocz do treści
Działania efemeryczne Marii Pinińskiej-Bereś
Inne

Działania efemeryczne Marii Pinińskiej-Bereś

Artystyczne
dziedzictwo Prądnika Białego mogłoby wydawać się skromniejsze w porównaniu z
innymi dzielnicami Krakowa, gdy tymczasem tutaj zachowała się pracownia
artystów rzeźbiarza Jerzego Beresia oraz performerki i rzeźbiarki Marii
Pinińskiej-Bereś. Sama dzielnica była tłem ich działań performatywnych. Razem z Zofią Ozaist-Zgodzińską zapraszamy na dyskusję w sprawie Muzeum Prądnika 23 marca 2023 o 18.00.

Dzięki środkom przedsięwzięcia grantowego pt. „Dostępny Dworek” w ramach projektu „Kultura bez barier” na spotkaniu będzie obecny tłumacz PJM.

Działania efemeryczne Marii Pinińskiej-Bereś

Twórczość Marii Pinińskiej-Bereś, czerpiąca z jej życiowego doświadczenia i mocno osadzona w konkretnej przestrzeni dzielnicy, wydaje się warta ukazania najbliższym mieszkańcom, uwzględniająca lokalną specyfikę i kontekst społeczny.

Podczas
spotkania:

 • przeanalizujemy
  tematy związane z zachowaniem i udostępnianiem pracowni artystów epoki PRL oraz
  pomysły na przyszłość takich miejsc w kontekście Prądnika, miasta oraz społeczności lokalnej,
 • wskażemy
  sposoby na odkrywanie, przypominanie i wykorzystywanie twórczości Marii
  Pinińskiej-Bereś oraz pomysły na przybliżenie jej mieszkańcom dzielnicy. (np. sadzenie róży nawiązujące do performance’u artystki „Żywy
  róż” z 1981 roku,
  wykorzystanie ogrodu artystki, kapliczki czy ogrodu sąsiedzkiego w nawiązaniu
  do koncepcji sztuki Josepha Beuysa jako działania osadzonego w społeczności),
 • podejmiemy
  dyskusję w kontekście utworzenia Muzeum Prądnika i szukania sposobów na utrwalenie dorobku artystów, których dzieła są
  związane z Prądnikiem (np. Jerzy Bereś wprost na ulicy eksponował „Klaskacz”, „Kasownik
  gazetowy”, „Zabawkę”).

Obecność tłumacza PJM podczas wydarzenia została zapewniona ze środków przedsięwzięcia grantowego „Dostępny Dworek” w ramach projektu „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.