Przeskocz do treści
Horyzonty równości
Inne

Horyzonty równości

Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki wraz Kulturą wykluczenia od 9 marca rozpoczynają drugą edycję „Horyzontów równości”. To seria otwartych, bezpłatnych wykładów i webinarów antydyskryminacyjnych, promujących postawy dialogiczne, piętnujących język nienawiści, uczących języka dobrej mowy, wskazywania dobrych praktyk rozumienia różnorodności życia społecznego. Zaproszeni goście to specjaliści, dziennikarze, prawnicy, wykładowcy, publicyści, filozofowie i działacze. Pełny program jest dostępny poniżej.

Czym są „Horyzonty równości”?

„Horyzonty równości” zrodziły się inicjatywy dr hab. prof. UJ Joanny Hańderek po organizowanym w Dworku Białoprądnickim wykładzie „Wykluczenia” w ramach popularnonaukowego cyklu „Horyzonty”. Podczas spotkań i wykładów specjalistów z różnych dziedzin pokazujemy, jak w życiu codziennym unikać sytuacji upokorzenia i wykluczenia drugiego człowieka, oraz analizować sytuacje i zwroty językowe, które mogą do tego prowadzić. Spotkania mają wskazywać, w jaki sposób i kiedy, nawet nieświadomie, stosujemy język nienawiści, symbole, oraz gesty o przemocowym charakterze.

Jaki jest cel „Horyzontów równości”?

Celem „Horyzontów równości” jest uświadomienie i uwrażliwienie nie tylko na język, ale również na postawy, jakie przyjmujemy wobec drugiego, oraz promowanie postawy dialogicznej oraz otwartej na drugiego człowieka. Chcemy wypracowywać w uczestnikach potrzebę zrozumienia drugiego oraz zaakceptowania i doceniania różnorodności społecznego życia.

Spotkania będą realizowane w formie webinarów, spotkań na żywo i warsztatów, także hybrydowo. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

Podsumowaniem cyklu będzie wrześniowa, trzecia już edycja Festiwalu Równości, podczas którego odbędzie się szereg spotkań i paneli poświęconych różnego rodzaju formom inkluzji. O tym wydarzeniu będziemy informować szczegółowo w późniejszym terminie.


Organizatorzy: Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, „Kultura Wykluczenia?”, Joanna Hańderek

Partnerzy: Centrum Praw Kobiet

Patronat medialny: Istota, Gazeta Wyborcza, Kraków.pl


HORYZONTY RÓWNOŚCI

PROGRAM

9 marca 2022 r. – 25 maja 2022 r., godz. 18:00

Małgorzata Fuszara „Kobiety w przestrzeni publicznej”

9 marca, godz. 18:00

Prof. Małgorzata Fuszara to polska prawniczka i socjolożka, specjalizująca się w zagadnieniach związanych z socjologią polityki, gender studies, socjologią mniejszości etnicznych, kulturowych i społecznych oraz socjologią prawa, profesor nauk humanistycznych, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera i pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania w latach 2014–2015 .

Jak będzie wyglądało spotkanie „Kobiety w przestrzeni publicznej”?

Wykład prof. Małgorzaty Fuszary dotyczący realnych problemów kobiet w przestrzeni publicznej. Współcześnie mamy spory zasób narzędzi świadczących o tym, że prawa kobiet stały się ważnym elementem współczesnej kultury, m.in/ kwoty, parytety, programy partii, deklaracje i konwencje. Jednak wciąż jest mało kobiet na stanowiskach kierowniczych i w polityce. Dlaczego?

  • Dlaczego kobiety rzadziej niż mężczyźni zajmują stanowiska kierownicze?
  • Jaka jest realna sytuacja kobiet w życiu społecznym?
  • Co je blokuje kobiety? I co nie jest dla nich korzystne?
  • Czy kobiety mają realne wsparcie? A może to wszystko jest jedynie na papierze?

Na te pytania odpowie prof. Małgorzata Fuszara.

Remigiusz Ryziński – „Wykluczenie ze względu na płeć”

23 marca, godz. 18.00

Dr hab. Remigiusz Ryziński na co dzień zajmuje się szeroko pojętym feminizmem, teoriami gender i queer . Był związany z takimi uczelniami jak Sorbona i Uniwersytet Jagielloński. Obecnie jest profesorem akademickim, stypendystą m.in. rządu francuskiego, Fundacji Schumana, Fundacji Nippon, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Stołecznego Warszawy. Należy do rady Ośrodka Badań Społecznych nad Seksualnością przy Uniwersytecie Warszawskim.

Tłumaczył najwybitniejszych światowych pisarzy, m.in. Sartre’a, Eco i Kristevę. Jest także autorem książek, napisał m.in. „Moje życie jest moje” oraz „Akcja hiacynt”. Za reportaż „Foucalt w Warszawie” (Wydawnictwo Dowody na Istnienie, Warszawa 2017) otrzymał nominację do Nagrody Literackiej „Nike” 2018.

Dawid Wojtyczka – „Dom EQ. Dlaczego warto nie wykluczać?”

30 marca, godz. 18.00

Dawid Wojtyczka jest współzałożycielem stowarzyszenia DOM EQ, czyli miejsca stworzonego z myślą o osobach LGBT+, gdzie można być sobą i czuć się z tym wspaniale! Organizował także Tatuaże Równości i kampanię Wspieram Miłość. W wolnych chwilach gotuje i karmi innych, podróżuje, najchętniej ze swoim psem, a po cichu planuje, jak zmienić świat na bardziej tęczowy.

Beata Gibała-Kapecka„Przestrzenie inkluzji”

6 kwietnia, godz. 18.00

Prof. dr hab. Beata Kapecka jest inicjatorką projektów multidyscyplinarnych i współpracy uczelni z otoczeniem naukowym, biznesowym i społeczno-kulturalnym, m.in. Miasta Krakowa, UJ, AGH, PK, MOS. Na co dzień związana z ASP w Krakowie, gdzie pełniła także funkcję dziekana Wydziału Wnętrz.

Darek Cychol – „Praktyczne aspekty świeckości”

13 kwietnia, godz. 18.00

Darek Cychol jest wydawcą, dziennikarzem i publicystą. Pracował m.in. w Dziale Współpracy Międzynarodowej w agencji Interpress i w działach społecznych, politycznych i parlamentarnych w PAP.

Mariola Flis„Sprawiedliwość społeczna jako cecha żydowskiej utopii”

27 kwietnia, godz. 18.00

Mariola Flis to kierowniczka Zakładu Antropologii Społecznej, przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki Socjologiczne UJ w kadencji 2019–2022. Jako pierwsza kobieta piastowała stanowisko Dziekana Wydziału Filozoficznego UJ dwóch kadencji: 2006–2008 i 2008–2012. Była także prorektorem ds. rozwoju UJ w kadencji 2012–2016.

Jest autorką 60 artykułów, 3 monografii i 3 książek współautorskich, członkinią Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (sekcji antropologii społecznej) i Komitetu Socjologii PAN. Została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi (2007), medalem Komisji Edukacji Narodowej (2008) oraz medalem Złotym za Długoletnią Służbę (2009).

Magdalena Środa – „Rodzaje Wykluczenia”

4 maja, godz. 18.00

Dr hab. Magdalena Środa, prof. UW, to feministka, etyczka i filozofka, która zajmuje się historią idei etycznych, etyką stosowaną, filozofią polityczną i feministyczną oraz problematyką kobiecą. W latach 2004–2005 była Pełnomocniczką Rządu do spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. Jest autorką wielu książek i artykułów z zakresu historii idei, filozofii współczesnej, etyki teoretycznej i stosowanej, filozofii politycznej oraz gender studies.

Paulina Kramarz – „Dobra kuchnia dobre praktyki

11 maja, godz. 18.00

Dr hab. Paulina Kramarz, prof. UJ, to polska ekolożka, która w swojej pracy naukowej porusza kwestie m.in. globalnego ocieplenia, produkcji żywności oraz wpływu chemizacji hodowali i upraw na środowisko naturalne.

Joanna Hańderek – „Filozofia wegańska”

18 maja, godz. 18.00

Dr hab. Joanna Hańderek, prof. UJ, zajmuje się filozofią kultury i współczesności, ze szczególnym uwzględnieniem postkolonializmu, globalizacji, gender, multikulturalizmu, ekoetyki oraz globalnej sprawiedliwości i różnych form wykluczenia.

To wykładowczyni w Instytucie Filozofii UJ, autorka książek „Filozofia wegańska”, „Metamorfozy i muzea”, „Czas i spotkanie”, współredaktorka kwartalnika „Racje”, członkini Towarzystwa Humanistycznego, Akademickiego Stowarzyszenia Przeciwko Myślistwu Rekreacyjnemu, Kongresu Świeckości, członkini Rady Głównej Kongresu Kobiet, wolontariuszka Centrum Praw Kobiet, felietonistka portalów KOD i Istota.info. Prowadzi projekt społeczno-naukowy „Kultura wykluczenia?”. Razem z Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki oprócz „Horyzontów równości” organizuje także „Festiwal równości” i współtworzy „Manifest Wegański”.

Adam Bodnar – „Prawa człowieka”

8 czerwca, godz. 18.00

Dr hab. Adam Bodnar, prof. SWPS, to polski prawnik i nauczyciel akademicki, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego i praw człowieka i działacz na rzecz praw człowieka. W latach 2010–2015 pełnił funkcję wiceprezesa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, w latach 2015–2021 – Rzecznika Praw Obywatelskich.

Współpracował z licznymi organizacjami pozarządowymi, m.in. z Fundacją Panoptykon (przewodniczący Rady Fundacji), ClientEarth Polska (członek rady programowej) i Stowarzyszeniem im. prof. Zbigniewa Hołdy (współzałożyciel oraz członek zarządu). Był także członkiem Obywatelskiego Forum Legislacji działającego przy Fundacji Batorego. W latach 2014–2015 był również członkiem Rady Dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur.

Został uhonorowany Nagrodą Rafto za obronę praw mniejszości i niezależności sądów w Polsce (2018). Rok później otrzymał też Nagrodę Praworządności (Rule of Law Award), przyznaną przez World Justice Project. W 2020 r. został odznaczony francuskim Orderem Legii Honorowej w randze kawalera. W tym samym roku został laureatem nagrody specjalnej Korony Równości przyznawanej przez Kampanię Przeciw Homofobii, oraz nagrody Fundacji im. Janiny Paradowskiej i Jerzego Zimowskiego.