Przeskocz do treści
IMPARA L`ITALIANO CON MARTA
Inne

IMPARA L`ITALIANO CON MARTA

Jeśli chcesz dołączyć do konwerascji po włosku dla dorosłych, to mamy dla
ciebie nie lada gradkę. Na lekcje zaprasza nasza wolontariuszka Marta, która
dołączyła do nas w ramach projektu IntegrART.

W programie zajęć:

 • odkrywanie włoskiej kultury (gotowanie, słuchanie muzyki, warsztaty),
 • konwersacje językowe,
 • trochę reguł gramatycznych.

Zajęcia odbywają się w każdy wtorek od 8 listopada 2022 r. w Galerii w
Zajeździe Kościuszkowskim. Udział bezpłatny. Obowiązują zapisy.

INFORMACJE
PRAKTYCZNE KONWERSACJACH PO WŁOSKU

Prowadząca: Marta Radaelli

Termin: listopad
2022–czerwiec 2023 (Zajęcia rozpoczynają się 8 XI 2022 r.)

 • wtorki 17:00–18:00
  dla grupy początkującej (zajęcia prowadzone w języku angielkim, niewymagana
  umiejętność języka włoskiego)
 • wtorki 18:00–19:00
  dla grupy średniozaawansowanej (minimalny poziom umiejętności języka włoskiego:
  A2/B1)

Miejsce: Galeria Zajazd
Kościuszkowski (ul. Białoprądnicka 3, Kraków)

Liczba uczestników: 15 w każdej z grup

Kontakt i
zapisy:
Marta Radaelli (marta.radaelli@dworek.eu)

Uwaga! Zapisy
wyłącznie w języku angielskim lub języku włoskim.

Konwersacje i
warsztaty są darmowe dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach
projektu IntegrART vol. 6 (Europejski Korpus Solidarności).

If you want to join the new Italian lessons for adults with
Marta, the new IntegrART project volunteer in Dworek Białoprądnicki, she will
be happy to help you to improve your Italian language and make you discover the
culture of her country!

In the program of the classes:

 • activities
  to discover the Italian Culture (Cooking, listening music, workshops..)
 • conversations
 • a little
  bit of grammar rules

Classes take place every Tuesday from 8 November 2022 at the
Galeria in Zajeździe Kościuszkowskie. Participation is free.

PRACTICAL
INFORMATION FOR ITALIAN LESSONS

Host: Marta Radaelli

The minimum
level of knowledge of the Italian language for the basic level
course is not necessary. The lesson will
be held in English.

The minimum
level of knowledge of the Italian language for the intermediate level course
: A2 / B1

Date: November 2022 – June 2023 (classes start
November 8, 2022) every Tuesday.

 • the
  basic course will be held from 17:00 to 18:00
 • the
  intermediate course will be held from 18;0000 to 19;00

Place: Galeria Zajazd Kościuszkowski (ul. Białoprądnicka 3, Krakow)

Number of
participants:
15 per
class

Contact and
registration
: Marta
Radaelli (marta.radaelli@dworek.eu)

Attention! Send
the email writing only in English or Italian.

Workshops are co-financed by the UE. They take place as part
of IntegrART vol.6 by project European Solidarity Corps.

Se vuoi unirti ad un corso di italiano per adulti, abbiamo
una sorpresa per te. La nostra volontaria Marta, che si è unita a noi grazie al
progetto IntegrART, vi invita alle sue lezioni.

Nel programma delle attività:

 • alla scoperta della cultura italiana (cucina, ascolto di
  musica italiana, laboratori),
 • conversazioni in lingua,
 • alcune regole grammaticali.

Le lezioni si
tengono ogni martedì dall’8 novembre 2022 presso la Galeria di Zajeździe
Kościuszkowskie. La partecipazione è gratuita.

INFORMAZIONI PRATICHE PER LEZIONI DI ITALIANO

Insegnante: Marta Radaelli

Il livello minimo di conoscenza della lingua italiana per
il corso di livello base:
non necessario. La lezione si terrà in inglese.

Il livello minimo di conoscenza della lingua italiana per
il corso di livello intermedio:
A2/B1

Date: novembre 2022 – giugno 2023 (le lezioni
iniziano l’8 novembre 2022) ogni Martedì.

 • il corso base si terrà dalle 17:00 alle 18:00
 • il corso intermedio si terrà dalle 18:00 alle 19;00

Luogo: Galeria Zajazd Kościuszkowski (ul.
Białoprądnicka 3, Cracovia)

Numero di partecipanti: 15 per classe

Contatto e iscrizione: Marta Radaelli (marta.radaelli@dworek.eu)

Attenzione! Inviate la mail scrivendo solo in inglese o italiano.

Conversazioni e workshop sono gratuiti grazie ai
finanziamenti dell’Unione Europea nell’ambito del progetto IntegrART vol.6
(European Solidarity Corps).