Przeskocz do treści
Jestem stąd
Inne

Jestem stąd

Polska, z pozoru bardzo jednolita, kryje w sobie mniejszości narodowe i etniczne. Ich obecność widać wyraźnie w języku, literaturze, sztuce, a nawet w życiu codziennym. Od 17 listopada w Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” będzie można oglądać wystawę „Jestem stąd. Polska wielu narodów”, która przybliża nam wszystkie mniejszości.

Tematem przewodnim wystawy jest historia, kultura i oraz dzień dzisiejszy mniejszości narodowych i etnicznych mieszkających w Polsce. Znajdziemy tutaj Białorusinów, Czechów, Litwinów, Niemców, Ormian, Rosjan, Słowaków, Ukraińców, Żydów, Karaimów, Tatarów i Romów. Organizatorzy postanowili zaprezentować także dwie grupy, które oficjalnie nie są uznawane za mniejszości, ale aspirują do tego miana – Kaszubów i Ślązaków.

Członkowie wymienionych mniejszości zazwyczaj mają tożsamość złożoną. Oprócz własnej narodowo-etnicznej identyfikacji, czują się jednocześnie Polakami. Pomimo, że Polska gwarantuje im prawa i wspiera poprzez działalność instytucji państwowych, przedstawiciele grup często stają się ofiarami dyskryminacji i nietolerancji, a nawet przemocy. Mniejszości borykają się także z problemami wewnętrznymi, takimi jak asymilacja i odchodzenie od tradycji przodków.

Wystawa „Jestem stąd. Polska wielu narodów” ma na celu przybliżyć Polakom te „obce” mniejszości i budować wzajemne zrozumienie. Warto również zadać sobie pytanie, czym byłaby Polska bez mniejszości narodowych i etnicznych? Historia i kultura tych grup jest silnie związana z naszym narodowym dziedzictwem, a ich członkowie, zarówno w przeszłości jak i dziś, aktywnie działają na wielu płaszczyznach. Bez nich kultura polska z pewnością byłaby znacznie uboższa.

Wystawie w Dworku towarzyszą warsztaty „W jednym domu mniejszości narodowe i etniczne Małopolski”, mające na celu edukację na rzecz wielokulturowości. Praca z wystawą daje możliwość refleksji nad zagadnieniami dotyczącymi tożsamości, wielokulturowości i tolerancji.

Galeria Zajazdu Kościuszkowskiego
Wstęp wolny