Przeskocz do treści
grafika z ludzikiem uwięzionym za hashtagiem przypominającym kratę, po którego drugiej stronie trzyma w dłoni telefon. Wokół ikony aplikacji w mediach społecznościowych, na dole napis
Projekt

ART!AKCJE

ART!AKCJE to wyjątkowe przedsięwzięcie artystyczne zrealizowane ze Stowarzyszeniem Projekt Kraków. Polegało ono na prezentacji prac artystów, którzy w swoich działaniach podejmują palące problemy współczesnych społeczeństw. Projekt opierał się na założeniu, że sztuka w jej zaangażowanej formie, sztuka partycypacyjna, może wpływać na zmianę jednostkowych, a dalej społecznych postaw i zachowań. Te z kolei mogą wpływać na zmiany systemowe.

Cele projektu ART!AKCJE 


Celem projektu było m.in: podniesienie świadomości społecznej z zakresu współczesnych problemów cywilizacyjnych. W szczególności w kontekście ochrony środowiska, kształtowanie postaw proekologicznych przez aktywny dialog twórców i odbiorców sztuki oraz udział, partycypację w tworzonym dziele, budowanie trwałego zainteresowania sztuką współczesną oraz jego prospołecznym i partycypacyjnym wymiarem.

W ramach projektu przez 3 miesiące w plenerze Dworku mieszkańcy Krakowa mogli oglądać dwie instalacje z zakresu sztuk wizualnych:

„BARDZO WOLNOŚĆ” autorstwa Jerzego Tchórzewskiego oraz ECO LAUBĘ autorstwa Matyldy Sałajewskiej.


„ECO LAUBA” – instalacja interaktywna

Po co powstała?

To edukacyjna i interaktywna instalacja w przestrzeni miejskiej, której zadaniem jest poszerzanie świadomość społecznej w temacie ekologii. Obiekt w symboliczny sposób pokazuje, że każde nasze działanie, każdy ruch, każda aktywność i decyzja przynosi widoczny efekt i ma ogromne znaczenie w walce ze zmianami klimatycznymi. Wszystko zależy od nas. Mamy wybór i decydujemy o przyszłości naszej i kolejnych pokoleń tu i teraz.

Jak wygląda?

Obiekt przeznaczony jest do użytku w formie zabawy dla każdej grupy odbiorców bez względu na wiek. Dzięki temu aktywizuje i socjalizuje różne społeczności. Ma formę sześcianu, którego ściany pokryte są ekologiczną płytą mfp. Są w niej wygrawerowane hasła propagują dobre nawyki i zachęcają do zmiany stylu życia na pro ekologiczny.

Treści pokazują ”co Ty możesz zrobić” we własnym zakresie i zgodnie ze swoim sumieniem. Jak niewielkie ruchy z Twojej strony mogą przynieść kolosalne zmiany na lepsze. W centrum znajduje się HUŚTAWKA, zasilana solarem. Zatem do lauby ( to słowo oznacza w gwarze śląskiej „altankę”) można wejść:)…a nawet trzeba:)

Jak działa?

Użytkownik siada na huśtawce i huśtając się wytwarza energię. Ta energia zapalała 40 lamp znajdujących się wewnątrz. Lampy są podzielone na 3 sekcje świetlne, uruchamiające się po kolei w miarę coraz mocniejszej interakcji.

Im mocniej się huśtasz, im więcej wkładasz wysiłku, tym więcej energii i światła produkujesz sam! – Czyli im więcej dajesz tym więcej otrzymujesz! Od Ciebie wszystko zależy!

Dobra energia, którą sami wyprodukujemy za pomocą naszego indywidualnego działania wpłynie też na nasze otoczenie. Huśtając się po zmroku światło wydobywające się z lauby na zewnątrz poprzez dziury w ścianach, wycięte w kształcie liter, wyświetla je wokół w formie cieni, które da się odczytać. Lauba emanuje światłem a hasła sięgają coraz dalej i są coraz wyraźniejsze!

Art!akcje – BARDZO WOLNOŚĆ


„BARDZO WOLNOŚĆ” – plenerowa wystawa plakatów i animacji prezentowanych w formie przestrzennych instalacji interaktywnych z użyciem tzw. rozszerzonej rzeczywistości (Augmented Reality).

Instalacja polega na zmianie fizycznego obrazu w animację albo sekwencję obrazów. Odbywa się to przy poruszaniu się od punktu do punktu, od problemu do problemu, przy użyciu specjalnej aplikacji zainstalowanej na urządzenia mobilne (smartfony lub tablety).

Wystawa to spacer między problemami związanymi z internetem, uwięzieniem i wolnością. Żyjemy w czasach w których to, co cyfrowe miesza się z realnym otoczeniem. Właśnie to doświadczenie chciałem uchwycić projektując tą wystawę. Czy się udało przyjdź i oceń sam. Najwyżej przejdziesz się do parku, a to i tak dużo.

Jerzy Tchórzewski


Całość stała się próbą zmapowaniem sytuacji społecznej oraz określenia i wskazania dualizmu problemów społeczeństw, niezależnie od ich położenia geograficznego czy rysu demograficznego.

Projekt Art!Akcje

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Projekt Kraków

Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki

Partner: Columbus Energy (dostawca paneli słonecznych)

Projekt dofinansowany ze środków Miasta Krakowa