Przeskocz do treści
logo festiwalu równości
Projekt

Festiwal Równości

Festiwal ma na celu propagowanie idei inkluzji, dobrej mowy, ukazywanie i umacnianie wzorców współpracy i działania na rzecz innych oraz na rzecz realnej równości pomiędzy kobietami i mężczyznami. Celem jest także umacnianie pozytywnych równościowych wzorców pracy społecznej, aktywistycznej oraz wspólnotowej siły, ukazanie wagi implementowania na co dzień praw człowieka i obywatelskich wolności.

Pierwsza edycja odbyła się w czerwcu 2021 r. Zaś następne we wrześniu: 2021 (edycja druga), 2022 (trzecia) oraz 2023 (czwarta).

Podczas festiwalowych spotkań, paneli i wykładów znakomite naukowczynie i naukowcy, jak i działaczki i działacze będą prezentować różne sposoby narracji, dobrej mowy, działania na rzecz inkluzji, jak również będą podejmowali próby dekonstrukcji mechanizmów tworzących wykluczenia i społeczne nierówności.

W przestrzeni Dworku Białoprądnickiego, odwiedzający Festiwal uczestnicy poznają aktywistki i aktywistów, przedstawicieli różnych fundacji, organizacji pozarządowych działających na rzecz inkluzji. Dowiadują się, co jest ważne z perspektywy wykluczenia z powodu płci i wykluczenia spowodowanego podwójną stygmatyzacją osoby z niepełnosprawnością, osoby tak zwanej nienormatywnej, czy osoby wykluczanej.