Przeskocz do treści
Na grafice kolorowy wiatrak - logo rady ds. równego traktowania, z lewej strony skrót
Inne

Rada ds. Równego Traktowania | Nabór na lata 2023-2025

Trwa nabór do Rady ds. Równego Traktowania w Krakowie

Jeśli działasz na rzecz równości oraz praw człowieka oraz zależy Ci na budowaniu miasta otwartego, wrażliwego i zaangażowanego w walkę z dyskryminacją zachęcamy do przesłania zgłoszenia i włączenia się w pracy w Radzie!

Rada ds. Równego Traktowania

Rada ds. Równego Traktowania została powołana po raz pierwszy przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego w 2019 roku, by tworzyć przestrzeń otwartej dyskusji i współpracy na rzecz praw człowieka i równości. W Radzie zasiadają przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych, uniwersytetów, instytucji kultury oraz pracownicy i pracowniczki Urzędu Miasta Krakowa. W październiku 2023 roku kończy się II kadencja Rady ds. Równego Traktowania. Prezydent Miasta Krakowa ogłasza nabór do Rady ds. Równego Traktowania III kadencji, aby zachować jej ciągłość działania.

Celem działania Rady jest wypracowanie rekomendacji i koncepcji rozwiązań, które posłużą partycypacyjnemu wypracowaniu strategii równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na poziomie lokalnym. Wartości, które przyświecają Radzie to: równość, wolność, solidarność, szacunek, otwartość.

Decyzję o powołaniu nowego składu Rady podejmuje Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski. Zgłoszenia można wysyłać w terminie do 30 lipca 2023 r.

Formularz zgłoszeniowy i wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie Kraków dla Równości.