Przeskocz do treści

Regulamin CKDB

REGULAMIN CENTRUM KULTURY DWOREK BIAŁOPRĄDNICKI

  1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uiszczenie opłaty, wypełnienie i podpisanie karty uczestnika, zaakceptowanie regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych – załącznik NR 1.
  2. Opłaty za zajęcia w całości przekazywane są na organizację zajęć oraz cele statutowe CKDB.
    1. Opłata za zajęcia grupowe obowiązuje bez względu na ilość zajęć wykorzystanych przezuczestnika

– Wpłat należy dokonać z góry, do 10 dnia każdego miesiąca/ a w przypadku opłat kwartalnych na początku kwartału, gotówką – w godzinach otwarcia kasy lub przelewem. Rezygnacja z zajęć możliwa jest pod koniec każdego okresu rozliczeniowego.

– Opłata za zajęcia uzależniona jest od liczby zajęć wmiesiącu.

  1. Faktury wystawianesąpowniesieniuopłaty,napodstawiewnioskuowystawieniefakturyorazparagonulubkopii przelewu,zgodniezobowiązującymiprzepisami.Wopisienafakturzenależypodaćnazwęzajęćzgodnąz cennikiem.
  2. DANE DO PRZELEWU:

Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków Nr konta: 62 1240 4722 1111 0000 4860 1867

W tytule przelewu prosimy umieścić: Dworek/imię i nazwisko uczestnika/rodzaj zajęć/kwartał lub miesiąc

  1. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

– Zajęcia stałe odbywają się w grupach lub indywidualnie, według ustalonego przez klub harmonogramu. Trwają od początku września do końca czerwca następnego roku. Zajęcia stałe nie odbywają się w ferie, wakacje, święta państwowe oraz podczas długich weekendów. Rezygnacja z zajęć możliwa jest pod koniec każdego okresu rozliczeniowego.

Prace plastyczne uczestników są przechowywane w pracowni przez okres nie dłuższy niż miesiąc. Nieodebrane w tym terminie prace nie są przechowywane.

  1. HONORUJEMY KRAKOWSKĄ KARTĘ RODZINNĄ 3+ ORAZ KRAKOWSKĄ KARTĄ RODZINY Z DZIECKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM

na wszystkich zajęciach organizowanych przez CKDB. Zniżka -50% przysługuje zarówno dzieciom, jak

i dorosłym uczęszczającym na nasze zajęcia. Zniżką nie są objęte działania impresaryjne oraz realizowane przez podmioty zewnętrzne. Prosimy o zgłoszenie się do biura CKDB w celu pokazania Karty oraz przekazania nr identyfikacyjnego.

  1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania ewentualnych wytycznych CKDB, związanych np. z sytuacją epidemiologiczną.