Przeskocz do treści
Święto Wojska Polskiego
Inne

Święto Wojska Polskiego

Z okazji Święta Wojska Polskiego, na naszej scenie wystąpi dla Państwa Krakowska Orkiestra Staromiejska z solistami pod dyrekcją Wiesława Olejniczaka. Do wysłuchania utworów patriotyczno – wojskowych zapraszamy w poniedziałek (15 sierpnia) o godzinie 15:00. Wstęp wolny

KRAKOWSKA ORKIESTRA STAROMIEJSKA to zespół z dominującym repertuarem muzyki rozrywkowej. Działa od 1988 roku. W latach 1990–95 zespół występował także jako Big Band „BOOM”. Założycielem i dyrygentem jest Wiesław Olejniczak (Gloria Artis 2013). KOS z sukcesami bierze udział w imprezach i festiwalach muzycznych oraz w międzynarodowych projektach orkiestrowych i artystycznych koncertując wielokrotnie w takich krajach jak: Austria, Bułgaria, Czechy, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Słowacja, Ukraina, Watykan, Węgry, Włochy.
Skład orkiestry to instrumenty dęte oraz perkusyjne. Zespół występuje w małej obsadzie rozrywkowej (ok. 19 muzyków – taki skład wystąpi w Dworku), w obsadzie koncertowej (ok. 27 muzyków) lub w dużej obsadzie orkiestrowej (ok. 41 muzyków). Członkowie orkiestry występowali również w mniejszym składzie pod nazwą Big Band BOOM m.in.: na festiwalu Złota Tarka w Iławie, Jazz Juniors w Krakowie i na festiwalu muzyki gospel w Osieku. Za działalność kulturalną na rzecz miasta Krakowa, Orkiestra została uhonorowana medalem Krakowskiego Domu Kultury.

Więcej na stronie : http://www.k-o-s.pl/indeorkiestra.htm

Klub Wojsk Specjalnych stacjonuje na południowo-zachodnim przedmieściu Krakowa, przy ul. Praskiej 70, w malowniczej scenerii bulwaru wiślanego, na skraju leśnego uroczyska „Skałki Twardowskiego”, będącego częścią Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Zbudowany w 1953 r. budynek Klubu, swoją architekturą nawiązuje do staropolskich, podkrakowskich dworów i otoczony jest parkiem o powierzchni 1 h.
Klub Wojsk Specjalnych jest ośrodkiem kultury Wojska Polskiego przeznaczonym do prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej, rekreacyjno-rozrywkowej i turystyczno-krajoznawczej w środowisku żołnierzy i byłych żołnierzy Wojsk Specjalnych oraz pracowników wojska i ich rodzin.

Do głównych zadań Klubu należy:
• organizowanie i realizowanie działalności metodyczno-instruktorskiej w zakresie kultury i oświaty wśród jednostek organizacyjnych Wojsk Specjalnych;
• zabezpieczenie oferty kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej żołnierzom, pracownikom wojska i ich rodzinom;
• organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych we współpracy z wojskowymi i cywilnymi ośrodkami kultury, władzami samorządowymi,
• organizacjami pozarządowymi oraz innymi partnerami społecznymi, realizującymi zadania na rzecz wojska;
• wspieranie i promocja twórczości kulturalnej i edukacyjnej żołnierzy, pracowników wojska i ich rodzin w celu kształtowania patriotycznych i obywatelskich postaw oraz wzmacniania pozytywnego wizerunku wojska i promocję służby wojskowej w środowisku lokalnym;
• zapewnienie wsparcia fotograficznego, video i nagłośnienia w działalności służbowej Wojsk Specjalnych.

Klub zapewnia możliwość rozwijania zainteresowań i talentów w kołach: plastycznym, muzycznym i fotograficzno-filmowym. Dużym zainteresowaniem pań cieszą się zajęcia z aerobiku. Wokaliści z koła muzycznego tradycyjnie zajmują czołowe miejsca w kolejnych edycjach „Military Festiwal” w Ustroniu Śląskim, zaś fotograficy zdobyli główne nagrody w Konkursie Fotograficznym Wojska Polskiego „OPFA 2014”.
Aktywną działalność prowadzi działające przy Klubie Wojskowe Koło PTTK, które jest organizatorem licznych rajdów i wycieczek, w tym zagranicznych. Za swe osiągnięcia Koło zostało wyróżnione w 2014 r. dyplomem Marszałka Województwa Małopolskiego „Za wkład w rozwój i promocję turystyki w Województwie Małopolskim”.
Rosnącym zainteresowaniem cieszy organizowany przy wydatnym udziale Wojskowego Stowarzyszenia „Kultura – Turystyka – Obronność” w Krakowie Memoriał im. gen. broni. W. Potasińskiego.