Przeskocz do treści
Visual communication in Graphic Design | Warsztaty graficzne w języku angielskim
Inne

Visual communication in Graphic Design | Warsztaty graficzne w języku angielskim

English below.

Zapraszamy na warsztaty Komunikacja wizualna – w
projektowaniu graficznym
z projektantką Oleną Reshetnikovą.
Warsztaty będą prowadzone w językach angielskim i ukraińskim. Odbędą się 9 lipca 2022 o 15:00.

Warsztaty to połączenie myślenia projektowego i wskazówek,
jak pracować z wizualizacjami dla osób niebędących projektantami. Główne
aspekty komunikacji wizualnej i analiza środowiska wizualnego. Kreatywne
praktyki rozwijania kreatywnego myślenia i generowania pomysłów. Postaramy się
budować komunikację marki w Social Media za pomocą narzędzi krok po kroku.

Uwaga! Obowiązują zapisy: olena.reshetnikova@dworek.eu (w tytule: Komunikacja wizualna).

Wstęp wolny

Kim jest Olena Reshetnikova?

Olena Reshetnikova – graficzka i trenerka kompetencji twardych. Specjalizuje
się w typografii i projektowaniu layoutu książek, opakowań oraz brandingu.
Przygotowywała projekty dla biznesu, sztuki/kultury i niekomercyjnych inicjatyw
społecznych.


Visual communication in
Graphic Design

Workshops
are combination of design thinking and tips how to work with visuals for
non-designers. The main
aspects of visual communication & analysis of visual environment. Creative
practices for developing creative thinking and generating ideas. We’ll try to build
brand’s communication via Social Media using step-by-step tools. Workshop in English and Ukrainian.

Olena Reshetnikova – graphic designer and hard skills coach. Specialise in typography & book layout design,
packaging, and branding. Prepared design projects for business and art/cultural
and unpaid social initiatives

Attention! Registration is require:
olena.reshetnikova@dworek.eu (Title:
Visual communication).

Free entranceWarsztaty dofinansowane są przez Unię Europejską. Odbywają się w ramach projektu IntegrART vol. 5 w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.