Przeskocz do treści
Akademia Mózgu // Demencja – trening poznawczy

Akademia Mózgu // Demencja – trening poznawczy

Podczas ostatniej w tym sezonie Akademii Mózgu
przybliżymy temat demencji i zjawisko mózgowej neuroplastyczności. Zagadnienia
omówi dr Bogusława Bober – Płonka z Instytutu Psychologii Stosowanej UJ. Zapraszamy 11 czerwca o godz. 19.00. Wstęp wolny.

Wykład
wprowadzi słuchaczy w podstawy wiedzy o zmianach zachodzących wraz z
wiekiem w ośrodkowym układzie nerwowym. Jednocześnie wskaże
możliwości zastosowania różnych form aktywności, w celu prewencji jak i
zahamowania procesów chorobowych.

Słuchacze dowiedzą się jak zauważyć pierwsze
niepokojące objawy demencji, jak trenować swój umysł, oraz
o jakie są aktualnie istniejące możliwości i ograniczenia
diagnostyczno-terapeutyczne.

Akademia Mózgu jest projektem, który realizujemy wspólnie z panią Magdaleną Strojniak ze Studio MY

Bogusława Bober-Płonka – Doktor
nauk o zdrowiu, rozprawa doktorska CMUJ w Krakowie na temat „Dysfunkcji czołowych
w neuropsychologicznej diagnostyce różnicowej wczesnych zespołów dementywnych”.
Specjalista Neuropsycholog od 1999r., psycholog kliniczny.

Absolwentka psychologii UMCS Lublin, ze ścieżką –
neuropsychologia. Szkoły psychoterapii: Psychodynamiczna, Gestalt, jednocześnie
dyplomowany logopeda – terapeuta afazji.

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Neurobiologii i
Neuropsychologii Instytutu Psychologii Stosowanej UJ, wykładowca i koordynator
modułów, warsztatów i fakultetów z dziedziny neuropsychologii.

Inicjator i opiekun Sekcji Terapii Neuropsychologicznej
Koła Naukowego Pragma – realizującej wiele projektów naukowo-terapeutycznych –
grupowych i indywidualnych, między innymi Treningi Pamięci, grupy wsparcia i
inne zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z rozwojową i
nabytą dysfunkcją oun.

Autorka i współautorka publikacji z zakresu
neuropsychologii klinicznej, aktywnie uczestnicząca w konferencjach naukowych.
Wykładowca Studiów Podyplomowych CMUJ z zakresu neuropsychologii klinicznej dla
lekarzy, psychologów i logopedów. Starszy Specjalista w Oddziale Neurologii i
Udarów Mózgu Szp. Spec. im. L. Rydygiera w Krakowie. Opiekun staży
specjalizacyjnych, praktyk oraz wolontariatów dla psychologów i studentów.

Kierownik osób specjalizujących się w neuropsychologii.
Współautorka i współwykonawca projektów naukowo-badawczych realizowanych we
współpracy z Instytutem Farmakologii PAN, Oddziałem Neurologii SS. im.
Rydygiera, Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ oraz z Klinikami CMUJ:
Neurologii, Neurochirurgii, Leczenia Bólu, Chorób Metabolicznych.

Doświadczony praktyk w zakresie szeroko rozumianej
diagnozy i terapii psychologicznej i neuropsychologicznej m.in. prowadzonej w
warunkach gabinetu jak i ambulatoryjnych (Poradnia Zdrowia Psychicznego Doktor
Jan) – gdzie zajmuje się diagnostyką różnicową, w tym demencji oraz
neurorehabilitacją.

Aktualnie rozbudowuje zainteresowania neuropsychologią
kliniczną dziecka.