Przeskocz do treści
Akademia Mózgu - Umiejętności życiowe

Akademia Mózgu – Umiejętności życiowe

Umiejętności życiowe stanowią fundament kompetencji
społecznych XXI wieku. Dzięki nim człowiek może radzić sobie z zadaniami i
wyzwaniami codziennego życia w szybko zmieniającym się świecie. Przyspieszony
kurs ich rozwijania poprowadzi u nas Danuta Skulicz – doktor nauk humanistycznych
w dziedzinie pedagogiki, nauczyciel akademicki, edukator zdrowia, wykładowca w
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Zapraszamy 14 maja o godz. 19.00, Sala Kominkowa (ul. Papiernicza
2).Wstęp wolny.

Podczas spotkania będzie mowa o tym jak
kształtować i rozwijać umiejętności życiowe oraz o tym jak skutecznie
uczenie się nowych umiejętności wspomaga trenowanie naszego mózgu.

UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIOWE – LIFE SKILLS – według WHO są to umiejętności, umożliwiające
człowiekowi pozytywne zachowania przystosowawcze, dzięki którym może skutecznie
radzić sobie z zadaniami i wyzwaniami codziennego życia. Termin umiejętności
życiowe odnosi się do kompetencji psychospołecznych. Nie obejmuje on
umiejętności w zakresie „fizycznej” strony funkcjonowania człowieka
oraz umiejętności zawodowych i zarabiania na życie, które uzupełniają się z
umiejętnościami życiowymi.

Do umiejętności życiowych według UNICEF/UNESCO/WHO zaliczamy: umiejętności interpersonalne (np.
empatia, asertywność), umiejętności dla
budowania samoświadomości
(np. identyfikacja własnych słabych i mocnych
stron, pozytywne myślenie), umiejętności
dla budowania własnego systemu wartości
(np. zrozumienie różnych norm
społecznych, przekonań, kultur, różnic związanych z płcią, tolerancja), umiejętności budowania decyzji (np. krytyczne
i twórcze myślenie,

rozwiązywanie problemów), umiejętności radzenia sobie i kierowania
stresem
(np. samokontrola, radzenie sobie z presją).

Odróżnia się także umiejętności od
cech (właściwości) człowieka. Do cech zalicza się np. poczucie własnej
wartości, odpowiedzialność, uczciwość, a można je rozwijać lub wzmacniać w
procesie nabywania umiejętności życiowych.