Przeskocz do treści
Czego powinniśmy się bać? Raport z katastrofy cywilizacyjnej | HORYZONTY ONLINE

Czego powinniśmy się bać? Raport z katastrofy cywilizacyjnej | HORYZONTY ONLINE

Nieustająco i dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość
prowokuje do poszerzania granic poznania, otwarcia na nowe wyzwania. Dlatego w
2020 roku spotykamy się w nowym cyklu popularnonaukowym – „HORYZONTY”. Tym
razem naszym gościem będzie dr hab. Marcin Urbaniak – specjalista z zakresu
etyki środowiskowo-klimatycznej, teorii dobrostanu i praw zwierząt oraz relacji
człowieka z przyrodą. Edukator ekologiczny i działacz w organizacjach
pozarządowych.

Czego
powinniśmy się bać? Raport z katastrofy cywilizacyjnej
Wtorek, 5
maja 2020r., godz. 18.00

TRANSMISJA ONLINE BĘDZIE URUCHOMIONA NA STRONIE GŁÓWNEJ
NASZEGO PROFILU FACEBOOKOWEGO

Mamy kolejny z rzędu rok, kiedy podczas zimy nie było
pokrywy śnieżnej, a brak topniejącego śniegu nie zasilił w wodę gleby, wód
gruntowych ani rzek. Nie ma również deszczy. W efekcie, drastycznie spada
poziom wód podziemnych i wszelkich cieków wodnych. Susza atmosferyczna prowadzi
do okresowego braku dostępu do wody pitnej; do potężnych pożarów i suszy
rolniczej. Ta ostatnia będzie skutkowała słabymi plonami i drożejącą żywnością,
zaś szalejące pożary już zabijają masowo bioróżnorodność.

To zaledwie jeden z wielu istotnych symptomów katastrofy,
która prowadzi do cywilizacyjnych konsekwencji.

Kto lub co jest przyczyną całego łańcucha klęsk?

Odpowiedź brzmi: MY, czyli konsumenci i konsumentki,
którzy z różnych
powodów nie wyciągamy
wniosków z sygnałów
dziejącego się
kryzysu środowiskowo-klimatycznego.

Rozproszone zdarzenia tworzą sieć globalnej katastrofy,
wywołanej przez człowieka i ostatecznie dewastującej nasz – pozornie stabilny i
bezpieczny – świat. W biosferze zachodzą poważne zmiany, w obliczu których
powinniśmy uświadomić sobie, czego należy się realnie obawiać w najbliższej
przyszłości. A także, jakie są rekomendowane działania i co musimy zmienić, aby
spowolnić katastrofę.

O tym wszystkim opowie nam Marcin Urbaniak – dr hab. filozofii; kognitywista, etyk,
działacz społeczny, weganin. Adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Od początku swojej pracy zawodowej zajmuje się problematyką
etyki środowiskowej i klimatycznej, pojęciem dobrostanu i prawami zwierząt,
zagadnieniami neuroetyki oraz ewolucyjnymi źródłami moralności, analizuje
warunki i funkcje rozumienia, percepcji, zmysłów, komunikacji czy
kulturotwórczej kooperacji w świecie zwierząt.

Pełni funkcję Sekretarza w Polskim Towarzystwie Etycznym,
redaktora merytorycznego w czasopiśmie naukowym Edukacja Etyczna oraz edukatora
ekologicznego w Klubie Gaja. Od 2018r. przewodniczący Akademickiego
Stowarzyszenia Przeciwko Myślistwu Rekreacyjnemu. Od 2019 r działa jako
„Ambasador Sprawiedliwego Handlu / Fair Trade” na Uniwersytecie Pedagogicznym im.
KEN w Krakowie. Współprowadzący (wraz z red. Anną Piekarczyk) audycji „Etyczny
punkt widzenia świata” w Radiu Kraków. W styczniu 2020 rozpoczął czteroletnią
kadencję jako członek Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach
w Krakowie.

Dołącz do WYDARZENIA i zaproś znajomych którzy tak jak my pozostają
w domach.


W 2020 roku spotykamy się w nowym cyklu popularnonaukowym –
„HORYZONTY”. Najważniejszym bohaterem jest człowiek i szerokie aspekty jego
funkcjonowania – od umysłu przez ciało po psyche. Do tej pory, od ponad 2 lat,
spotykaliśmy się podczas Akademii Mózgu, która skupiała się szczególnie wokół
zagadnień umysłu, jednak obecnie będziemy przyglądali się człowiekowi ze
znacznie szerszego spectrum.

Naszymi gośćmi są specjaliści, którzy z perspektywy różnych
nauk, teorii i doświadczeń pozwolą odpowiedzieć na wciąż aktualne pytania kim
jesteśmy i dokąd zmierzamy? W ramach nawiązanej współpracy z Uniwersytetem
Jagiellońskim co jakiś spotykamy się m.in. z wykładowcami Instytutu Psychologii
Stosowanej.