Przeskocz do treści
Emotional Intelligence in everyday life. How to stop reacting and start responding? | Workshop

Emotional Intelligence in everyday life. How to stop reacting and start responding? | Workshop

Koordynatorka:

Olena Reshetinkova

olena.reshetnikova@dworek.eu