Przeskocz do treści
ZAWIESZONE / English Conversations for adults / ZAWIESZONE

ZAWIESZONE / English Conversations for adults / ZAWIESZONE

Bardzo się cieszymy, że możemy
zaprosić na konwersacje językowe w języku angielskim dorosłych, którzy chcą
poprawić swoje umiejętności językowe poprzez ćwiczenie umiejętności słuchania i
mówienia, co jest istotną częścią nauki nowego języka. Kurs ten poprowadzi
Evangelia Petraki, nasza nowa wolontariuszka z Grecji.

Minimalny niezbędny poziom znajomości
języka:
B1
Zajęcia: w każdy czwartek 2022
Godzina: 18:00
Pierwsza lekcja: 3 lutego (Online)
Rejestracja: Prosimy o przesłanie
e-maila z imieniem i nazwiskiem na adres: evangelia.petraki@dworek.eu.
Rejestracja jest bezpłatna.

Zajęcia są bezpłatne dzięki
dofinansowaniu z programu Europejskiego Korpusu Solidarności

ENGLISH

We are very happy
to invite you to our English language conversations for adults who
want to improve their English language skills through practicing their
listening and speaking ability which is a vital part of learning a new
language. This course will be led by Evangelia Petraki, our new volunteer from
Greece.

The minimum necessary level of language proficiency: B1

Classes: Every Thursday of February 2022
Hour: 18:00
First lesson: February 3, 6:00 p.m. (Online)
Registration: Please send us an e-mail with your name and surname to the
following address: evangelia.petraki@dworek.eu.
Registration is free.
Classes are free, thanks to funding from the European Solidarity Corps program.