Przeskocz do treści
Green Machines – wystawa grafik i plakatów Kai Renkas

Green Machines – wystawa grafik i plakatów Kai Renkas

[ENG below]


Green Machines to prace autorstwa wspaniałej graficzki
Kai Renkas a wykonane w technice rzeczywistości rozszerzonej, pozwalającej na
interakcję z odbiorcą za pomocą aplikacji mobilnej. Prace z tej serii
przedstawiają humanoidalne zielone maszyny, które dzięki Augmented Reality
możemy ożywić i wprawić w ruch. Seria ta została wykonana we współpracy z
artystami: Iwoną Pom, która poruszyła statyczne obrazy oraz Tomaszem Ignalskim,
który stworzył dla nich muzykę.

Ponadto na wystawie zostanie zaprezentowanych kilkanaście wcześniejszych prac
wykonanych w technice AR tworzonych na potrzeby wystaw i festiwali. Wystawę
dopełniać będą projekty plakatów wykonanych w latach 2018-2021.

Wydarzenie jest także podsumowaniem warsztatów z podstaw projektowania i
animacji AR, w których uczestniczyła m. in. grupa wolontariuszy z Europejskiego
Korpusu Solidarności. Efektem wspólnych działań stała się praca przygotowana
pod aplikacje AR, a której bazą narracyjną stały się idee wolności i
europejskiej solidarności.

Prace przygotowane w rozszerzonej rzeczywistości można oglądać podczas wystawy
na urządzeniach mobilnych.
Na swoje urządzenia należy zainstalować 2 aplikacje: EYE JACK oraz AR
Graphics
dostępne na App Store oraz Google Play

Green Machines – wystawa grafik i plakatów Kai Renkas
Wernisaż: 28 sierpnia, g. 17.00
Plener oraz Sala Złota Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”
ul. Papiernicza 2, Kraków
Wstęp wolny

Dołącz do WYDARZENIA na Facebooku i zaproś znajomych na wystawę

Wydarzenie finansowane z Europejskiego Korpusu Solidarności


Kaja Renkas,
dr hab., prof. UŚ –
Projektantka,
ilustratorka, artystka działająca w przestrzeniach grafiki tradycyjnej
(sitodruku) oraz najnowszych technologiach cyfrowych (Augmented Reality). Absolwentka
Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, dyplom uzyskała w obszarze grafiki
warsztatowej. Swoją edukację kontynuowała na Wydziale Artystycznym Instytutu
Sztuki Uniwersytetu Śląskiego.

W swojej twórczości eksperymentuje, odkrywa nowe obszary, współpracowała z
projektantami mody, markami takimi jak :Imago-Art, Medicine, wraz z Iwoną Pom
tworzy animacje oraz grafiki w technologii Augmented Reality, jednak główną
przestrzenią jej działań jest sztuka plakatu. Pomysłodawczyni i organizatorka
Międzynarodowego Festiwalu Plakatu PlakatFest w Chorzowie.

Jej prace
pokazywane były podczas wystaw indywidualnych w wielu znaczących miejscach na
świecie m.in.: Haight Street Art Center, San Francisco, USA; Gallery 215,
Northern Illinois University, DeKalb, USA; 2600 Cherokee Street, St. Louis,
USA; Galería Luis Nishizawa, Mexico City, Meksyk; Gallery of the Belarusian
Academy of Fine Arts, Mińsk, Białoruś; Gallery Zed, Leuven, Belgia; Polish
Poster Gallery, Berlin, Niemcy; Gallery Kotlawnia, Koszyce, Słowacja; Dydo
Poster Gallery, Kraków Polska; Galeria Plakatu Polskiego, Wrocław; Casa Cartel,
San Luis Potosi, Meksyk; The Boyle Family Gallery, St.Louis, USA.

Iwona Pom, dr
Iwona Pomianowska

– projektantka (tzw. “motion & informatioin design”), reżyserka,
psycholożka, oraz wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego, Łódzkiej Szkoły
Filmowej, oraz Uniwersytetu Śląskiego na wydziale Projektowania Gier i Przestrzeni
Wirtualnej. Członkini ciała doradczego Museum Leuven oraz badaczka łącząca
domeny psychologii poznawczej oraz projektowania mediów zarówno na poziomie
teoretycznym jak i praktycznym (doktorat w zakresie psychologii ukończony na
Trinity College Dublin, oraz tytuł magistra sztuki i projektowania informacji
na LUCA School of Arts w Brukseli).

Tomasz Ignalski – Animator kultury, pedagog, pomysłodawca
i organizator projektów w przestrzeniach kultury i aktywizacji
społecznej. Od 2015 roku dyrektor Chorzowskiego Centrum Kultury.
Twórca i dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Bluestracje.


[ENG]

„Green Machines” are works by the excellent graphic artist Kaja Renkas and are made in the technique of augmented reality, allowing interaction with the recipient using a mobile application. The works from this series present humanoid green machines that, thanks to Augmented Reality, we can bring to life and set in motion. This series was made in cooperation with the artists: Iwona Pom, who moved static pictures, and Tomasz Ignalski, who created music for them.

In addition, the exhibition will present several previous works made in the AR technique, created for the purposes of exhibitions and festivals. The exhibition will be complemented by poster designs made in 2018-2021.

The event is also a summary of the workshops on the basics of AR design and animation, in which she participated, among others, a group of volunteers from the European Solidarity Corps. The result of joint activities was a work prepared for AR applications, the narrative based on the ideas of freedom and European solidarity.
Works prepared in augmented reality can be viewed during the exhibition on mobile devices.
You need to install two applications on your devices: EYE JACK and AR Graphics available on the App Store and Google Play.
***

Green Machines – exhibition of graphics and posters by Kaja Renkas
Opening: August 28 at 5:00 p.m.
Cultural Center „Dworek Białoprądnicki” ul. Papiernicza 2, Krakow (Open air + Sala Złota)
Free entrance
>> Event funded by the European Solidarity Corps <<