Przeskocz do treści
HORYZONTY | Radykalizacja i agresja z perspektywy ewolucyjnej

HORYZONTY | Radykalizacja i agresja z perspektywy ewolucyjnej

Media niemal
nieustannie informują o różnych przejawach radykalizacji postaw: zamachach
terrorystycznych, krwawych walkach pseudokibiców, brutalnych starciach
zwolenników różnych opcji politycznych i ideologicznych. Zazwyczaj trudno nam
zrozumieć, dlaczego niektórzy ludzie nienawidzą tych, którzy myślą i żyją
inaczej oraz uciekają się do wzbudzających grozę aktów przemocy. Zaganienie
agresji stanie się przedmiotem kolejnego spotkania z cyklu
„Horyzonty”. We wtorek, 29 września 2020, o godz. 19.00 naszym
gościem będzie filozof i psycholog dr Stefan Florek z Zakładu Psychologii Sądowej i
Kryminologii Instytutu Psychologii Stosowanej UJ.
WYDARZENIE BĘDZIE TRANSMITOWANE ONLINE NA NASZYM PROFILU FACEBOOKOWYM
W trakcie
wykładu dokonany zostanie zarys osobowościowych i społecznych uwarunkowań tych
zjawisk, przede wszystkim jednak przedstawiona zostanie propozycja ich
wyjaśnienia w teoretycznych ramach psychologii ewolucyjnej. Celem wykładu
będzie m.in. omówienie udziału ewolucyjnie starych mechanizmów psychicznych w
generowaniu radykalnych postaw i agresywnych zachowań.
Dr Stefan Florek jest filozofem i psychologiem,
adiunktem w Zakładzie Psychologii Sądowej i Kryminologii Instytutu Psychologii
Stosowanej UJ. Jego obecne zainteresowania naukowe obejmują kognitywistyczne i
ewolucyjne podejście do takich zagadnień jak: moralność, agresja,
przestępczość, resocjalizacja przestępców i doświadczenie aksjologiczne.
Opublikował monografię Wartościujący umysł (2007). Jest również autorem oraz
współautorem licznych publikacji naukowych.
Dołącz do WYDARZENIA na Facebooku i zaproś znajomych na wykład.
___________________________________________________________

HORYZONTY
Nieustająco i dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość prowokuje do poszerzania granic poznania, otwarcia na nowe wyzwania. Dlatego w 2020 r. organizujemy cykl spotkań o charakterze popularnonaukowym – „Horyzonty”. Najważniejszym bohaterem jest człowiek i szerokie aspekty jego funkcjonowania – od umysłu przez ciało aż po psyche. Do tej pory, od ponad 2 lat, spotykaliśmy się podczas Akademii Mózgu, która skupiała się szczególnie wokół zagadnień umysłu, jednak obecnie przyglądamy się człowiekowi w znacznie szerszym zakresie. Naszymi gośćmi są specjaliści, którzy z perspektywy różnych nauk, teorii i doświadczeń odpowiadają na wciąż aktualne pytania: kim jesteśmy i dokąd zmierzamy? W ramach nawiązanej współpracy Uniwersytetem Jagiellońskim co jakiś czas spotykamy się z wykładowcami Instytutu Psychologii Stosowanej.
Dotychczas naszymi gośćmi byli m.in. prof. dr hab. Bogdan De Barbaro, prof. dr hab. n. med. Iwona Wybrańska, prof. dr hab. Halszka Kontrymowicz-Ogińska, dr hab. Krystyna Golonka, dr hab. Bożena Gulla, lekarz medycyny Zlata Czajkowska, psycholog dr Marek Binder, prof. dr hab. Małgorzata Abassy, dr Lech Górniak, choreografka Iwona Olszowska, prof. dr hab. Marcin Urbaniak (dwukrotnie), dziennikarka Maria Mazurek (współpracowała m.in. ze śp. Prof. Jerzym Vetulanim).