Przeskocz do treści
Horyzonty równości. Kobiety w przestrzeni publicznej

Horyzonty równości. Kobiety w przestrzeni publicznej


Razem z „Kulturą wykluczenia?” rozpoczynamy drugą edycję „Horyzontów równości”. To seria otwartych, bezpłatnych wykładów i webinarów antydyskryminacyjnych, promujących postawy dialogiczne, piętnujących język nienawiści i uczących języka dobrej mowy oraz wskazywania dobrych praktyk rozumienia różnorodności życia społecznego. Zapraszamy już 9 marca 2022 r. o 18:00 na pierwszy spotkanie „Kobiety w przestrzeni publicznej”. Wykład poprowadzi Małgorzata Fuszara.

Prof. Małgorzata Fuszara to polska prawniczka i socjolożka, specjalizująca się w zagadnieniach związanych z socjologią polityki, gender studies, socjologią mniejszości etnicznych, kulturowych i społecznych oraz socjologią prawa, profesor nauk humanistycznych, sekretarz stanu w Kancelarii Premiera i pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania w latach 2014–2015 .

Jak będzie wyglądało spotkanie „Kobiety w przestrzeni publicznej”?

Wykład prof. Małgorzaty Fuszary dotyczący realnych problemów kobiet w przestrzeni publicznej. Współcześnie mamy spory zasób narzędzi świadczących o tym, że prawa kobiet stały się ważnym elementem współczesnej kultury, m.in/ kwoty, parytety, programy partii, deklaracje i konwencje. Jednak wciąż jest mało kobiet na stanowiskach kierowniczych i w polityce. Dlaczego?

  • Dlaczego kobiety rzadziej niż mężczyźni zajmują stanowiska kierownicze?
  • Jaka jest realna sytuacja kobiet w życiu społecznym?
  • Co je blokuje kobiety? I co nie jest dla nich korzystne?
  • Czy kobiety mają realne wsparcie? A może to wszystko jest jedynie na papierze?

Na te pytania odpowie prof. Małgorzata Fuszara.

Czym są „Horyzonty równości”?

„Horyzonty równości” zrodziły się inicjatywy dr hab. prof. UJ Joanny Hańderek po organizowanym w Dworku Białoprądnickim wykładzie „Wykluczenia” w ramach popularnonaukowego cyklu „Horyzonty”. Podczas spotkań i wykładów specjalistów z różnych dziedzin pokazujemy, jak w życiu codziennym unikać sytuacji upokorzenia i wykluczenia drugiego człowieka, oraz analizować sytuacje i zwroty językowe, które mogą do tego prowadzić. Spotkania mają wskazywać, w jaki sposób i kiedy, nawet nieświadomie, stosujemy język nienawiści, symbole, oraz gesty o przemocowym charakterze.

Jaki jest cel „Horyzontów równości”?

Celem „Horyzontów równości” jest uświadomienie i uwrażliwienie nie tylko na język, ale również na postawy, jakie przyjmujemy wobec drugiego, oraz promowanie postawy dialogicznej oraz otwartej na drugiego człowieka. Chcemy wypracowywać w uczestnikach potrzebę zrozumienia drugiego oraz zaakceptowania i doceniania różnorodności społecznego życia.

Spotkania będą realizowane w formie webinarów, spotkań na żywo i warsztatów, także hybrydowo. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

Podsumowaniem cyklu będzie wrześniowa, trzecia już edycja Festiwalu Równości, podczas którego odbędzie się szereg spotkań i paneli poświęconych różnego rodzaju formom inkluzji. O tym wydarzeniu będziemy informować szczegółowo w późniejszym terminie.

Pełen harmonogram „Horyzontów równości” jest dostępny pod tym linkiem.


Organizatorzy: Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, „Kultura Wykluczenia?”, Joanna Hańderek

Partnerzy: Centrum Praw Kobiet

Patronat medialny: Istota, Gazeta Wyborcza, Kraków.pl