Przeskocz do treści
Horyzonty Równości

Horyzonty Równości

Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” wraz „Kulturą
wykluczenia?” od 4 marca rozpoczyna „Horyzonty równości”. To seria otwartych,
bezpłatnych spotkań, wykładów i webinarów antydyskryminacyjnych, propagujących
postawy dialogiczne, piętnujących język nienawiści, uczących języka dobrej
mowy, wskazywania dobrych praktyk rozumienia różnorodności życia społecznego. Zaproszeni
goście to specjaliści, wykładowcy, działacze społeczni a także artyści. Pełny
program poniżej.

„Horyzonty równości” zrodziły się inicjatywy dr hab. Prof. UJ Joanny Hańderek
po organizowanym w Dworku wykładzie „Wykluczenia” w ramach popularnonaukowego cyklu „Horyzonty”.

Podczas spotkań i wykładów specjalistów z różnych dziedzin będziemy pokazywać
jak w życiu codziennym unikać sytuacji upokorzenia i wykluczenia drugiego
człowieka, oraz analizować sytuacje
i zwroty językowe, które mogą do tego prowadzić. Spotkania mają wskazywać w
jaki sposób i kiedy, nawet nieświadomie, stosujemy język nienawiści, symbole,
oraz gesty o przemocowym charakterze.

Celem „Horyzontów równości” jest także uświadomienie i uwrażliwienie nie tylko
na język, ale również postawy jakie przyjmujemy wobec drugiego, oraz
rozpropagowanie postawy dialogicznej oraz otwartej na drugiego człowieka. Będziemy
chcieli wypracowywać w uczestnikach potrzebę zrozumienia drugiego, oraz
zaakceptowania i doceniania różnorodności społecznego życia.

Spotkania będą realizowane w formie
webinarów, spotkań na żywo czy warsztatów, także hybrydowo (zgodnie z
aktualnymi zaleceniami dotyczącymi pandemii Covid-19). Wstęp na wszystkie
wydarzenia jest bezpłatny.

Organizatorzy: Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, „Kultura
Wykluczenia?” Joanna Hańderek

Partnerzy: Centrum Praw Kobiet
Patronat medialny: Istota, Gazeta Wyborcza Kraków, kraków.pl

HORYZONTY RÓWNOŚCI / PROGRAM:

04.03.2021 / g. 18.00
Joanna Hańderek–Język
nienawiści a język dobrej mowy: poszukiwania i alternatywy”.

Spotkanie będzie poświęcone
procesowi komunikacji, oraz skutkom mowy nienawiści. Prezentując konkretne
przypadki podczas spotkania prelegentka będzie starała się pokazać w jaki
sposób możemy komunikować nie raniąc i nie dyskryminując. Dobra mowa to sposób
rozmawiania prowadzący do nie krzywdzenia i empatycznego nastawienia do
drugiego człowieka.

Miejsce: Spotkanie odbędzie się w Dworku Białoprądnickim i połączone z
transmisją na profilu Facebook Dworku i „Kultury Wykluczenia?”.

09.03.2021 / g. 18.00

Cecylia Malik – „Sztuka w akcji”

Podczas
spotkania artystka, performerka, aktywistka ekologiczna opowie o swoich
artystycznych, zaangażowanych społecznie przedsięwzięciach oraz ich znaczeniu
dla przestrzeni publicznej i jej mieszkańców. Spróbujemy także odpowiedzieć na
pytania: po co nam sztuka zaangażowana społecznie? Czy sztuka jest dobrym
nośnikiem treści w debacie publicznej? Czy głos artystów jest słyszalny wśród
głosów naukowców, dziennikarzy, ekspertów? Co wpływa na zmianę społeczną?

Miejsce: Spotkanie w Dworku Białoprądnickim, połączone z
transmisją na profilu facebook Dworku i „Kultury Wykluczenia?”.

11.03.2021 / g.
18.00
Lena Sarnowska –
Wykluczenie osób transpłciowych i uprzedmiotowienie w
języku osób niemieszczących się w heteroseksualnych normach”

Spotkanie będzie dotyczyło
wykluczenia i dyskryminacji osób uznanych za nienormatywne. Podczas spotkania
zostaną przedstawione zarówno stygmatyzujące i wykluczające sposoby zachowania,
z próbą uchwycenia przyczyn takiego postępowania, oraz źródeł społecznej
niechęci do ludzi niespełniających normy. Podczas spotkania będzie również
ukazane w jaki sposób można, a nierzadko i trzeba zmieniać nasze przekonania i
normy.

Miejsce: Spotkanie ONLINE na platformie ZOOM, transmitowane na profilu
facebook Dworku Białoprądnickiego i „Kultury Wykluczenia?”.

17.03.2021 / g. 18.00
Dawid Lipka
– „Przemoc wobec
młodzieży LGBT oraz mechanizmy wykluczania tego, co dostaje stygmat „inności
”.”

Spotkanie będzie poświęcone wykluczeniu i napiętnowaniu młodzieży LGBT
oraz skutkom jakie napiętnowanie osób homoseksualnych czy transpłciowych niesie
dla psychiki. Okres dojrzewania, jeden z trudniejszych momentów w życiu młodego
człowieka, może wiązać się z traumą i odrzuceniem. Podczas spotkania będziemy
starali się pokazać, iż obcość, czy stygmat obcości często niesłusznie zostaje
nałożony na młodych ludzi, co nie pozwala im się stabilnie rozwijać.

Miejsce: Spotkanie w Dworku Białoprądnickim, połączone z
transmisją na profilu facebook Dworku i „Kultury Wykluczenia?”.

25.03.2021 / g. 18.00

Andrzej Dominiczak – „Jak rozpoznać przemoc? Warsztaty pokazujące w czym
jest dyskryminacja i jak można się przed nią ustrzec.”

Co oznacza przemoc, kiedy się zaczyna,
czy możemy rozpoznać przemocowe osoby? Warsztaty będą poświęcone ukazaniu
przemocy, jej ukrytym symptomom. Podczas warsztatów będzie rozwijana świadomość
antyprzemocowa, oraz techniki radzenia sobie z represyjnymi osobami czy
sytuacjami.

Miejsce: Spotkanie ONLINE na platformie ZOOM, transmitowane na profilu
facebook Dworku Białoprądnickiego i „Kultury Wykluczenia?”.

08.04.2021 / g. 18.00

Daria Salwerowicz, Krzysztof Hankus – Warsztaty z oddolnego zmieniania lokalnego środowiska

Podczas warsztatów podejmiemy próbę ustalenia czym powinna
charakteryzować się oddolna organizacja, umożliwiająca aktywne działanie w
lokalnej społeczności. W trakcie zadań grupowych oraz późniejszej dyskusji
zostaną poruszone kwestie niesprzyjających warunków do podejmowania działań,
równościowych form procesu grupowego czy pomoc prawna.

Celem warsztatów będzie próba przełamania wyobrażenia
dotyczącego konieczności interwencji instytucji państwowej we wszelkich planach
działań społecznych, mających na celu szeroko rozumianą zmianę i wskazanie na
potencjał samoorganizacyjny każdej osoby.

Warsztaty na platformie ZOOM, transmitowane na profilu facebook Dworku Białoprądnickiego i „Kultury Wykluczenia?”.
Czas trwania: ok. 2 godziny.
ZAPISY odbywają się drogą mejlową. Prosimy o wiadomość na adres rewersykultury@gmail.com (w tytule „warsztaty”, a w treści nick w platformie ZOOM i numer telefonu). Z uwagi na formę warsztatów należy mieć pobraną na komputer aplikację ZOOM (nie wystarczy łączyć się przez stronę internetową).
Ilość miejsc w warsztacie jest ograniczona (15 os.).

14. 04. 2021 / g. 18.00
Zuzanna Dańko – „Podziały w rodzinie i mowa nienawiści wśród najbliższych”

Warsztaty
będą poświęcone konkretnym przypadkom (case study) przemocy językowej,
symbolicznej czy ekonomicznej wymierzonych w najsłabszych członków i członkinie
rodziny. Podczas spotkania zostanie poruszony sposób komunikacji i budowania
relacji w rodzinie, w układach asymetrycznych, jak również będzie omówiony
problem nadużycia zaufania i zależności.
Miejsce: Spotkanie ONLINE na platformie ZOOM, transmitowane na profilu
facebook Dworku Białoprądnickiego i „Kultury Wykluczenia?”.

22.04.2021 / g. 18.00
Dariusz Gzyra – „Przemoc systemowa wobec zwierząt pozaludzkich”

Autor
„Dziękuje za świńskie oczy” weźmie nas na wycieczkę po świecie niezauważanych i
rzadko rozważanych wykluczeni naszych zwierzęcych przyjaciół, krewnych, istot
nas otaczających. Podczas rozmowy z Dariuszem Gzyrom będziemy mogli dowiedzieć
się kim są sentienci i dlaczego tak ważne jest by zwracać wagę na Innych
(którzy i które tak naprawdę nie są tacy obcy jak nam się wydaje).
Miejsce: Spotkanie ONLINE na platformie ZOOM, transmitowane na profilu
facebook Dworku Białoprądnickiego i „Kultury Wykluczenia?”.

29.04.2021
/ g. 18.00

Radosław Czarnecki – „Przemoc języka polityki”

Podczas
rozmowy z działaczem społecznym, publicystą i religioznawcą Radosławem
Czarneckim będziemy poruszać takie tematy jak język przemocy w życiu
publicznym, w mediach, sposoby dyskryminacji politycznej. Krytykując obecną
mowę nienawiści jako swoisty standard debat postaramy się pokazać alternatywy:
pięknego różnienia się.

Miejsce: Spotkanie ONLINE na platformie ZOOM,
transmitowane na profilu facebook Dworku Białoprądnickiego i „Kultury
Wykluczenia

06.05.2021 / g. 18.00
Agnieszka Trela – „Stygmatyzacja osób z niepełnosprawnością”

Psycholożka, aktywistka,
badaczka zabierze nas w świat stygmatyzacji człowieka uznanego za innego tylko
dlatego, że porusza się o lasce, przy balkoniku lub na wózku. Pani Trela
skupiając się na konkretnych przypadkach będzie pokazywać jak bardzo ważne jest
zrozumienie, że niepełnosprawność nie jest sposobem bycia, nie jest stanem
egzystencjalnym, a pewnego rodzaju przypadłością, która nie musi ograniczać czy
stygmatyzować. Wszystko zależy tak naprawdę od nas.

Miejsce: Spotkanie ONLINE na platformie
ZOOM, transmitowane na profilu facebook Dworku Białoprądnickiego i „Kultury
Wykluczenia

12.05.2021 / g. 18.00 lub 05
Natalia Michna – „Wykluczenie kobiet w kulturze, język nienawiści jako
zagrożenie społeczne i zaburzenie równowagi”

Filozofka, feministka,
badaczka współczesnej estetyki i kultury ukaże nam różne sposoby narracji
zniewalających, upokarzających i degradujących kobiety, oraz ich pracę na rzecz
równości zarówno kobiet jak i wszystkich istot żyjących.

Miejsce: Spotkanie w Dworku Białoprądnickim, połączone z transmisją na
profilu facebook Dworku i „Kultury Wykluczenia?”.

20.05./ Wyjątkowo 18:30
„Denializm klimatyczny jako wykluczenie istot żyjących”
Marcin Urbaniak

Prof. UP Marcin Urbaniak, zoosemiotyk, bioetyk środowiskowy, aktywista i edukator ekologiczny, przedstawi przyczyny, mechanizmy oraz symptomy naszego wypierania katastrofalnych zmian klimatycznych. Czy negacjonizm klimatyczny – jako zjawisko psychologiczne i etyczne – oznacza globalne zagrożenie dla całego życia na Ziemi? Podczas spotkania zostaną przybliżone cywilizacyjne skutki dalszego ignorowania rozpędzającego się kataklizmu. Zasugerowane także będą możliwości, w zakresie każdego z nas, aby przeciwdziałać katastrofalnej sytuacji.

Miejsce: Spotkanie
w Dworku Białoprądnickim, połączone z transmisją na profilu facebook Dworku
i „Kultury Wykluczenia?”.

27.05. / g.18:00
Elżbieta Baster Żelechowska – Przemoc wobec kobiet, psychiczne skutki mowy nienawiści, przemoc fizyczna, groźba, czyli o realności piekła w domu

Spotkanie będzie dotyczyć różnych aspektów przemocy wobec kobiet – problemie przemocy fizycznej, symbolicznej oraz psychicznej.

Miejsce: Spotkanie ONLINE na platformie
ZOOM, transmitowane na profilu facebook Dworku Białoprądnickiego i „Kultury
Wykluczenia

Podsumowaniem całego cyklu będzie czerwcowy Festiwal Równości, podczas
którego odbędzie się szereg spotkań i paneli poświęconych różnego rodzaju
formom inkluzji, oraz rozwijaniu alternatywnej do mowy nienawiści DOBREJ MOWY.
Zostanie również zaprezentowana kuchnia wegańska, oraz odbędzie się wystawa
malarstwa Elżbiety Bińczak-Hańderek. O tym wydarzeniu będziemy informować
szczegółowo w późniejszym terminie.Więcej na: https://kulturawykluczenia.wordpress.com/,
www.dworek.eu, https://www.facebook.com/kultura.wykluczenia,
https://www.facebook.com/dworek.bialopradnicki