Przeskocz do treści
Judaizm w sztuce

Judaizm w sztuce

Centrum Kultury „Dworek
Białoprądnicki” zaprasza na wyjątkową wystawę „Judaizm w sztuce”. Podczas
uroczystego wernisażu 5 kwietnia 2019 r. zaprezentowaliśmy prace 32 artystów z
całej Polski a wśród nich znakomitych reprezentantów grafiki plakatowej czy
malarstwa. Ponadto ekspozycja zawiera prace przedstawicieli takich
gatunków plastycznych jak ceramika, rzeźba, fotografia, wycinanka, instalacja
czy video-art.

Wystawa będzie czynna do 31 maja. Ekspozycja jest dostępna w dwóch budynkach: Głównym oraz Zajeździe Kościuszkowskim od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00 oraz w weekendy po umówieniu telefonicznym: 609 939 177.

Cytując za prof. dr
hab. Piotrem Krasnym, oddajemy ideę powstania ekspozycji: „…Wystawa włącza się
w trudne relacje pomiędzy sztuką a judaizmem, proponując różne rozwiązania
łagodzące ich dychotomię. Wiemy, że sztuka poszukuje harmonii, ale rodzi się z
napięć, a mierząc się z nimi porusza i ekscytuje widzów….”

Owe napięcia są
odczuwalne na wystawie w pracach m.in. Lexa Drewinskiego, Władysława Pluty,
Jacka Staniszewskiego czy Jerzego Tchórzewskiego. Ich plakaty z mocnym i
słyszalnym komunikatem kojarzone są ze sztuką zaangażowaną społecznie. Obok
spotkamy projekt malarza Artura Kapturskiego – stanowiący hołd dla ofiar, życia
i męczeńskiej śmierci milionów wymordowanych w KL Aushwitz. Nieustanny dialog
pomiędzy przeszłością a teraźniejszością prowadzą zarówno Helena Czernek oddana
tematyce judaizmu w prezentowanym drzeworycie czy Damian Josef Neć w
videoartach „HaAdam” i „Number”. Nastroje wysokiej powagi łagodzą
jednocześnie te przedstawienia zjawisk kultury żydowskiej, które bliższe są
naszym systemom skojarzeniowym a widoczne w malarstwie m.in. Lilii
Fijałkowskiej i Justyny Majewskiej czy rzeźbie Wojciecha Kowalskiego.

Nie sposób oddać
różnorodności prezentowanej ekspozycji. W naszym odczuciu stanowi silną,
twórczą konfrontację w obrębie sztuki współczesnej. Mamy nadzieję, że oswajając
się z nią, przybliżymy kulturę mniejszości narodowej, niegdyś w naszym kraju
najliczniejszej.

Wystawa „Judaizm w
sztuce” pierwotnie odbyła się w Szczebrzeszynie w 2018 r. Jej ówczesnym
kuratorem był artysta Wojciech Kowalski. W Dworku Białoprądnickim zobaczymy
wystawę znacząco rozbudowaną i poszerzoną o wielu znakomitych artystów.

Autorem plakatu
promującego wystawę jest znakomity polski grafik prof. Lech Majewski

ARTYŚCI:
Władysław Pluta
Lex Drewinski
Lech Majewski
Jacek Staniszewski Jacx Steppenwolf Staniszewski
Sebastian Kubica
Czeslaw Czaplinski
Stanisław Brach
Mieczysław Górowski
Marcin Kowalik
Damian Josef Neć
Lesław Wabik
Helena Czernek
Joanna Matyjasek
Artur Kapturski
Jerzy Tchórzewski
Lili Fijałkowska
Wieslaw Fijalkowski
Dariusz Kowalski
Teresa
Pastuszka-Kowalska
Justyna Majewska
Malgorzata
Krasucka MARGALIT
Maria Dziopak
Dorota Kazimierczuk
Piotr Jakubczak-Art
Zygmunt Jarmuł
Kamila Wysocka
Joanna Burda
Edyta Majewska
Dorota
Przemorska
Wojciech Kowalski
Agata Pełechaty
Janusz Wędzicha – Pracownia Rzeźby

Organizator: Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki
Patronat Honorowy:
Fundacja Shalom, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Patronat medialny: Słowo
Żydowskie
, TVP3
Kraków
, Radio Kraków, Karnet
Partnerzy:
Cukunft Jewish Association
MI POLIN
JCC Krakow (Jewish Community Centre)
TSKŻ-Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce.
Wydawnictwo Austeria
Klezmer
Hois

Kuratorzy: Wojciech Kowalski, Dorota Halberda

Dołącz do wydarzenia na FACEBOOKU


*Wystawa będzie
prezentowana w Budynku Głównym oraz w Zajeździe Kościuszkowskim (Galeria
Zajazd) do 31 maja 2019 r.