Przeskocz do treści
Napis kalejdoskop z literami wypełnionymi kolorowymi plamami, obok - na czarno - napis festiwal, a poniżej grafika przedstawiająca dwa kwadraty wypełnione fantazyjnymi, kolorowymi wzorami, przypominającymi te, które powstają podczas oglądania obrazu przez kalejdoskop, z tyłu dwa kwadraty w kratkę, szary kwadrat przecina je na środku
Festiwal

Kalejdoskop | Festiwal sztuki w ramach projektu IntegrART

Sztuka
darmowe
in English
plenerowe
rodzinne

Finał 6. edycji programu IntegrART – Kalejdoskop

19 sierpnia 2023, między 16 a 22, zapraszamy na festiwal sztuki w ramach 6. edycji projektu IntegrART Europejskiego Korpusu Solidarności, który został przygotowany przez międzynarodowe wolontariuszki i wolontariuszy. Tegorocznym motywem przewodnim festiwalu będzie kalejdoskop. Przyjdź i spójrz przez niego, aby zobaczyć różne kolory sztuki!

ENG VERSION BELOW

Kalejdoskop

Sztuka może przybierać najróżniejsze formy i kształty. Sztuka może sprawić, że będziemy czuć szczęście, ekscytację, smutek lub złość. Może sprawić, że nasz dzień będzie trochę lepszy, a czasem całkowicie zmienić kierunek naszego życia. To, jak będzie wyglądało dzieło, zależy od decyzji artysty i jego wizji. To, jak zostanie odebrane, zależy jednak także od nas samych.

Chcemy celebrować różnorodność w sztuce, a dzięki temu sprawić, że sztuka będzie ingerowała w życie innych osób, które będą się z nią integrować. Przyjdźcie więc i spójrzcie przez kalejdoskop, żeby zobaczyć wszystkie połyskujące odcienie sztuki!

Program

16.00 – 16.10: Otwarcie

Prezentacja idei festiwalu i uroczyste otwarcie

16.00 – 21.00: Wsytawa “Kalejdoskop: Różnorodne historie, zjednoczone pasje”

Międzynarodowa wystawa o artystkach i artystach z całego świata mieszkających w Krakowie.

16.00 – 18.00: “Kolory sztuki” – warsztaty artystyczne dla dzieci 

Szybkie i proste warsztaty artystyczne dla dzieci, podczas których dzieciaki będą miały okazję aby stworzyć swój własny kalejdoskop albo inną, kolorową formę sztuki tworzącej wielobarwną iluzję optyczną. 

Warsztaty odbędą się w języku angielskim i zostaną poprowadzone przez wolontariuszkę, Terezę Gáborovą, wolontariuszkę programu IntegrART, uwielbiającą dzielić się z innymi sztuką.

16.00 – 17.00: Mistrzowska lekcja fotografii i tworzenia contentu

Główną ideą warsztatów będzie tworzenie treści (fotografii i wideo) z wykorzystaniem czegoś, co każdy ma w kieszeni, czyli telefonu. Na początek poprosimy uczestniczące w warsztatach osoby o zrobienie trzech różnych zdjęć, trzema różnymi technikami, w ciągu 5 minut – bez wstępu, wyłącznie na podstawie własnej wiedzy i intuicji. W pierwszej części warsztatu wyjaśnimy podstawowe ustawienia, zaznaczymy różnicę między “po prostu zdjęciem” a dobrym zdjęciem, czyli takim, które będzie bardziej atrakcyjne i interesujące. Jednocześnie przedstawimy aplikacje, które można wykonywać do edycji zarówno zdjęć, jak i filmów. 

W drugiej części warsztatów będziemy praktykować zdobytą wiedzę pod okiem specjalisty.

Warsztaty zostaną przeprowadzone w języku angielskim przez Alejandro Rodrígueza, wolontariusza IntegrART.

17.00 – 18.00 “Potęga słów” – warsztat pisarski

Chociaż mówimy różnymi językami, nasza miłość do pisania i komunikowania się jest międzynarodowa. Porozmawiamy o wielkich pisarzachi pisarkach z naszych krajów, podzielimy się wskazówkami pozwalającymi pisać interesujące i inspirujące teksty i przećwiczymy nabyte podczas warsztatów umiejętności. 

Warsztaty zostaną przeprowadzone po angielsku przez Anastazję Matrunych – wolontariuszkę IntegrARTu, która pracowała w wiodących ukraińskich mediach i która tworzy poezję o doświadczeniu życia w Krakowie. 

18.00 – 18.45: Zespół Tańców i Pieśni Bałkańskich IGLIKA

O 18 odbędzie się pokaz tańców i pieśni bałkańskich w wykonaniu Zespołu IGLIKA, prowadzonym przez Katarzynę Witek.

Katarzyna Witek to nauczycielka i instruktorka tańca. Na co dzień pracuje w Centrum Młodzieży im. dr. h. Jordana w Krakowie, prowadząc zajęcia taneczne w najmłodszych grupach ZPiT „Małe Słowianki”. Kierowniczka i choreografka Zespołu IGLIKA, który od ponad 20 lat promuje folklor krajów bałkańskich, przede wszystkim Bułgarii. Prowadzi warsztaty taneczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, na których można poznać tańce korowodowe z różnych krajów Półwyspu Bałkańskiego.

19.00 – 20.00: Koncert zespołu Brighter Colours

Ich twórczość to bogata paleta kolorów, dostępna dla każdego amatora alternatywnych brzmień, która ckliwie szepcze „indie, indie, indie”. Jeżeli się zastanawiasz co znajduje się w tym magicznym kuferku na końcu tęczy, to choć nie mamy pewności, stawiamy dolary przeciwko orzechom, że to właśnie muzyka Brighter Colours.

Dodatkowy program

16.00 – 18.30: Strefa chill-outu

Wychillujmy razem grając w planszówki!

16.00 – 18.30: Pora na malowanie

Pokryj barwami jedno czy dwa płótna i pomóż nam przygotować wielki, finałowy obraz. 

Wstęp bezpłatny. 

Wydarzenie odbędzie się w plenerze Dworku Białoprądnickiego lub, jeśli pogoda nie dopisze, w głównym budynku. 

Wydarzenie współfinansowane przez Unię Europejską.

Kalejdoskop – final project of 6th edition of the IntegrART programme

On August 19, 2023, between 4 and 10 pm, we invite you to the art festival which was prepared by international volunteers. Event is part of the 6th edition of the IntegrART project of the European Solidarity Corps, . This year’s leitmotif of the festival will be a kaleidoscope. Come and look through it to see the different colors of art!

Kalejdoskop

Art can be in different forms and shapes and it solely depends on the artist’s decisions. Art can make us happy, excited, sad, or angry. It can make our day a little better and sometimes it can completely change the direction of our life. We want to celebrate these art differences and hopefully integrate ART more into the everyday lifes of others. So come and look through the kaleidoscope to see all the shining colors of ART.

Program

16.00 – 16.10: Opening of the festival

Presentation of the event and of the exhibition

16.00 – 21.00: Exhibition: “Kalejdoskop: Diverse Stories, United Passions”

International exhibition about different international artists who live in Krakow.

16.00 – 18.00: “Colors of ART” art workshop for kids

Quick and easy art workshop for kids where they can create their own kaleidoscope and other small colorful art that work like optical illusion and create a satisfying effect.


Workshop conducted in English by Tereza Gáborová – IntegrART volunteer who enjoys sharing art with others

16.00 – 17.00: Master class on photography and content creation.

The main idea of the workshop will be connected with the creation of content (photography and video) using something everyone have in their pocket, a phone.

In the beginning I will ask to take 3 different pictures with 3 different techniques in 5 minutes without explain anything, just with their own knowledge. Lately in the first part of the workshop i will explain basic settings will mark the difference between a normal photo with a good picture which will be more attractive and interesting. At the same time I will introduce the apps I use for editing both photos and videos. Since we have hundred of options and is difficult sometimes to realise which one is better. The second part of the workshop we will go with the practice. Participants will try to do 3 different pictures with different techniques and one video, everything edited. I will be helping there and try to correct the possible errors I will see. The last part we will be discussing ways to improve our results and if they saw difference with the first pictures they took.

Workshop conducted in English by Alejandro Rodríguez, IntegrART5 volunteer.

17.00 – 18.00 “Power of words” writing workshop

Although we speak different languages, the love for reading and writing is international! Let’s discuss great writers of our countries, share tips and tricks on creative and figurative writing, and of course practice!

Workshop conducted in English by Anastasiia Matrunych – IntegrART volunteer who used to work in leading Ukrainian media and enjoys writing poetry about life in Krakow as a hobby.

18.00 – 18.45: Zespół Tańców i Pieśni Bałkańskich IGLIKA

Katarzyna Witek is teacher and dance instructor. On a daily basis, she works at the Youth Center for them. dr. h. Jordan in Krakow, conducting dance classes in the youngest groups of ZPiT „Małe Słowianki”. Head and choreographer of the IGLIKA Ensemble. It’s the band that has been promoting the folklore of the Balkan countries, especially Bulgaria, for over 20 years. She conducts dance workshops for children, youth and adults. On her classes you can learn procession dances from various countries of the Balkan Peninsula.

19.00 – 19.45: First band: Brighter Colours

Their music is a rich palette of colours available to every fan of alternative sounds which sweetly whispers „indie indie indie”. If you’re wondering what’s in that treasure chest at the end of the rainbow… Well we’re not sure, but we can bet our bottom dollar that it’s Brighter Colours music.

20.00 – 21.00: Second band: The Foreigners

Grup of guys from all around the world who met in Kraków to play rock together. Dynamic guitar riffs, energetic solos and amazing mix of vocals, bass and drums. This concert is going to have a bang!

Additional program:

16.00 – 18.30: Chill-out zone with board games

Chill and play your favorite board games!

16.00 – 18.30: It’s time to paint

Feel free to color one or few squares of the canvas to help create the final painting!

Free entrance

WHERE: Outside, if the weather is bad in the main building (stage, sala Złota, sala Kominkowa)

The event is co-financed by the European Union under the project IntegrART vol.6 (European Solidarity Corps).

Sztuka

Podobne wydarzenia