Przeskocz do treści
Manifest Wegański

Manifest Wegański

Pulsem naszego świata jest życie. Tętni ono nie tylko w żyłach nas
– ludzi. Ten puls łączy nas ze wszystkimi żyjącymi istotami. A z niektórymi
łączy nas szczególna więź, więź doznań. Razem tworzymy globalną, czującą ból,
cierpienie i radość – rodzinę. Niestety, obecne rozpasanie ludzkiej konsumpcji
prowadzi świat ku zagładzie. Pożary trawią lasy i ich okolice. Powodzie
zabierają dorobek życia. Kurczą się zasoby wody pitnej. Za horyzontem czekają
wojny o wodę i żywność. Rekordowo wysokie temperatury będą skutkować
podnoszeniem się poziomu wód, nawet do 3 metrów, co oznaczać będzie zalanie
wielu wybrzeży.

Tętno życia na Ziemi będzie przyspieszać… a potem ….. zanikać.

Czymś, co powstrzyma armagedon może być tylko zmiana sposobu życia
ludzi !!!

Dlatego proponujemy jedno ogromnie obiecujące lekarstwo: WEGAŃSKIE
SPOJRZENIE NA ŚWIAT.
To spojrzenie dobrze rozumiejące ziemskie
współzależności. Uważne i przewidujące. Wrażliwe na cierpienie innych.
Zdeterminowane, aby naprawiać świat ale tolerancyjne dla ludzkich ograniczeń.
Spojrzenie przekonane, że uda się sprawić, aby świat stał się bezpiecznym domem
dla nas wszystkich.

Chcemy zapoczątkować rok działań wytwarzających przeciwciała dla
konsumpcjonizmu, znieczulenia, nietolerancji i niesprawiedliwości.

I zapraszamy was na:

 • Miejski happening : Ogłoszenie MANIFESTU
  WEGAŃSKIEGO !!!
  Niedziela, 10 października, g. 12.00, Rynek / Kraków (pod pomnikiem Adam Mickiewicza)

Podczas happeningu wspólnie przeprosimy zwierzęta, które przez wieki były krzywdzone
przez ludzi, przeczytamy 13 punktów Manifestu przez oraz przedstawimy założenia
naszego ruchu.

 • MANIFEST WEGAŃSKI – spotkanie z twórcami
  manifestu i warsztaty Zerowaste
  Środa, 13 października, g. 18.30, Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”,
  ul. Papiernicza 2, Kraków

Podczas spotkania przybliżymy ideę wegańskiego spojrzenia na świat, podejmiemy
wspólną dyskusję i wyjaśnimy poszczególne punkty manifestu. Rozmowy będą
prowadzić członkowie zespołu Manifestu Wegańskiego.

Ponadto przeprowadzimy warsztaty z
przygotowywania przyjaznych dla środowiska środków czystości w formule
Zerowaste.
(Przynieście własne
słoiki !!!)