Przeskocz do treści
Muzyczny Czwartek | Z następcami Moniuszki

Muzyczny Czwartek | Z następcami Moniuszki

Tym
razem „Muzyczny czwartek” odbędzie się pod hasłem „Z inspiracji Mistrzem –
twórczość
następców Stanisława Moniuszki na fortepian i bas.” Zapraszamy 8 października
o godz. 18.00. Sala kominkowa, wstęp wolny.

Podczas
koncertu posłuchacie nowego, unikatowego w skali kraju repertuaru, opartego w
całości na twórczości kompozytorów wywodzących się pośrednio ze szkoły
kompozytorskiej Stanisława Moniuszki i inspirujących jego dokonaniami: Piotra
Maszyńskiego, Henryka Czyża, Ludomira Różyckiego, Felicjana Szopskiego i
Bronisława Wallek – Walewskiego. Pomimo wysokiej wartości artystycznej ich
kompozycji oraz ogromnej popularności w okresie kiedy podejmowali działania
twórcze (przełom XIX i XX w.), dziś trudno je odnaleźć w programach
koncertowych.
Utwory
tych kompozytorów usłyszycie w wykonaniu Wioletty Fludy – Tkaczyk – (fortepian)
i Dawida
Biwo (bas).
Dołącz do WYDARZENIA i zaproś znajomych na koncert.
Artyści:
Wioletta Fluda-Tkaczyk jest koncertującą
pianistką, kameralistką, korepetytorem. Jej ogromną pasją jest szeroko pojęta kameralistyka i z nią
przede wszystkim wiąże swoją przyszłość zawodową. Swoje zainteresowania kieruje
głównie na współpracę z instrumentami dętymi. Szczególne miejsce w jej
repertuarze zajmują również dzieła operowe oraz liryka wokalna. Z powodzeniem
uczestniczy w wielu projektach operowych, kameralnych, współpracując tym samym
z różnymi ośrodkami kulturalnymi oraz solistami. Pianistka zajmuje się również
propagowaniem nieznanej twórczości przede wszystkim kompozytorów polskich,
które chciałaby rozpowszechnić. Jako kameralistka Capelli Cracoviensis zajmuje
się muzyką kameralną/wokalną i solową. Bardzo bogaty wachlarz repertuarowy
pianistki, który stale się poszerza, obejmuje utwory z każdej epoki. Prowadzi
intensywną działalność koncertową występując solowo oraz kameralnie w kraju i
za granicą.

Pianistka uzyskała liczne dyplomy za wyróżniający akompaniament podczas
konkursów, festiwali i przesłuchań rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Za swoją pracę artystyczną otrzymała Stypendia i Nagrody, m. in.:
2020 – Stypendium Twórcze Ministra Kultury, 2019 – „Zespołowa Nagroda Rektora
II stopnia „w uznaniu zasług oraz szczególnego wkładu na rzecz Uczelni w
roku 2018.”, 2018 – Nagroda Rektora III stopnia’ w uznaniu zasług oraz
szczególnego wkładu na rzecz Uczelni w roku 2017.”
2013 –
Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia.

Dawid Biwo ukończył warszawski
Uniwersytet Muzyczny F. Chopina oraz – z wyróżnieniem- Akademię Muzyczną w Krakowie. Jest laureatem i
finalistą wielu konkursów wokalnych zarówno w kraju jak i za granicą. Dużą część pracy artystycznej poświęca wykonawstwu muzyki dawnej,oratoryjnej
oraz pieśniarstwu. W tych dziedzinach ma na swoim koncie udział w licznych festiwalach
m.in. Utrecht Oude Musik Festival, Bach Woche Viena, Tartini Festival Pirano, Early Music Festival New York. Wraz z klawesynistą Andrzejem Zawiszą współtworzy duet Basso&Continuo
specjalizujący się w wykonawstwie muzyki dawnej.

Współpracował jako solista z takimi dyrygentami jak: Mirosław Jacek Błaszczyk,
Jerzy Swoboda, Paweł Przytocki, Paul Esswood, Andrzej Borzym oraz zespołami i
orkiestrami: Capella Cracoviensis, Risonanza, Orkiestra Filharmonii Dolnośląskiej, Ensamble
Barocum, Il Giardino d’ Amore, {oh!} Orkiestra Historyczna, Diletto. Brał udział w
kursach wokalnych prowadzonych między innymi przez: Andrzeja Dobbera, Stephana MacLeolda, Helenę Łazarską, Ryszarda Karczykowskiego, Daniela Kotlińskiego czy Aleksandra Teligę. Swój warsztat aktorski kształcił pod okiem znanych polskich reżyserów: W. Zawodzińskiego, G. Chrapkiewicza, R. Peryta, I. Stokalskiej, L. Adamika, N.
Baińskiej. Dawid Biwo koncertował m.in. w USA, Słowenii, Kanadzie, Austrii, Czechach oraz Niemczech.

UWAGA!
Przypominamy, że na terenie obiektów Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa oraz utrzymanie dystansu min. 1,5 m. Szczegółowe wytyczne umieszczone są przy wejściu do budynków.