Przeskocz do treści
Namaluj z nami obraz

Namaluj z nami obraz

Weź
udział w malarskiej grze integracyjnej i ćwicz swoją kreatywność! Zapraszamy
dorosłych i dzieci do wspólnego malowania z
artystką Kają Solecką. Bądźcie z nami 11 maja w godzinach 11.00 – 14.00, wstęp wolny.

Będzie to pierwsze wydarzenie z cyklu SZTUKA W INTERAKCJI współorganizowanego
przez Fundację Laboratorium Sztuki.
Cykl obejmuje cztery spotkania z czterema artystami – malarzami.
Celem pierwszego z nich jest wspólne malowanie wraz z artystą wspólnego
obrazu
.
W trakcie spotkania
będziecie mogli obserwować i współtworzyć obraz w interakcji z innymi
uczestnikami oraz z artystą, w luźnej, nieoficjalnej atmosferze

Kaja Soleckastudiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1993–1998 oraz
malarstwo w pracowni prof. Janusza Tarabuły (1995–1998). Aktualnie jej prace
znajdują się w prywatnych kolekcjach polskich i zagranicznych.

W twórczości Kai Soleckiej lapidarne, geometryczne układy ożywione zostają
niespokojną tkanką malatury. Abstrakcyjne elementy spotykają się z wyobrażoną
cielesnością – fragmentem ludzkiej postaci zanurzonym jakby w przestrzeni
płótna, niekiedy koliste formy autonomicznie organizują pole obrazu, wchodząc w
relację z fakturowymi, organicznymi i często przypadkowymi strukturami. Płótna
Soleckiej dalekie są od nawiązań do modernistycznej produkcji klasyków
abstrakcji czy minimalizmu – artystka przywiązana jest do przestrzeni
wyobrażonej, iluzji, nierozstrzygania podziałów płaszczyzny. Abstrakcyjne formy
mają swój ciężar, objętość, zajmują różne miejsca w iluzorycznej głębi obrazów.
Pomarszczona powierzchnia farby przypominać może skórę, cielesną powłokę
skrywającą pod sobą uśpione, zagadkowe motywy.
Teraz mieszkańców
Krakowa zaprasza do wspólnego tworzenia.

Dla kogo
adresowane jest wydarzenie?
Dla każdego, kto chce wspólnie zrobić coś
kreatywnego z innymi;
Dla każdego, kto chce popracować nad
swoją kreatywnością;
Dla umiejących malować i tych
NIEUMIEJĄCYCH malować;
Dla każdego kto lubi malować lub
interesuje go sztuka i tworzenie sztuki – zapraszamy dorosłych, dzieci i
młodzież

Co będziemy malować?
Uczestnicy będą wspólnie pracować nad obrazami
złożonymi z kilku płócien. Tworzymy podczas spotkania jeden obraz, razem z Kają
Solecką.

Artysta Kaja Solecka czuwa nad całością
wydarzenia, nad podziałem ról, doborem kompozycji i kolorów. W efekcie
spotkania powstanie praca stworzna w INTERAKCJI czyli we współpracy
pomiędzy uczestnikami i artystą.

Fundacja Laboratorium Sztuki to miejsce
wspierania kreatywności i pasji w Krakowie, które łączy dwa światy – z jednej
strony świat twórców i artystów, a z drugiej świat odbiorców tej sztuki.
Głównym celem działalności jest pomoc młodym twórcom i artystom, by mogli robić
to co kochają najbardziej oraz promowanie i upowszechnianie kultury i sztuki, w
tym także sztuki pojawiającej się w przestrzeni publicznej. Adresatami pomocy
Fundacji Laboratorium Sztuki są m.in. twórczo uzdolnione dzieci i młodzież,
zwłaszcza ze środowisk wykluczonych społecznie, którzy z uwagi na miejsce czy
warunki, w których żyją nie mają kontaktu z światem kolorów i barw. Fundacja
chce pokazać im poprzez dostęp do świata sztuki, że ogranicza nas tylko nasza
własna kreatywność. Aktualne informacje dotyczące podejmowanych działań i
inicjatyw na stronie
www.fls.org.pl oraz w social mediach na oficjalnym profilu
Fundacji na Facebooku i Instagramie @laboratorium_sztuki