Przeskocz do treści
Nie-wykluczeni, o niepełnosprawności i mitach sprawności (z tłumaczem PJM)

Nie-wykluczeni, o niepełnosprawności i mitach sprawności (z tłumaczem PJM)

Żyjemy w społeczeństwie coraz bardziej świadomym i otwartym.
Standardem staje się otwartość i wiedza, że niepełnosprawność to bariery
stwarzane przez architekturę, czy kulturowe wzorce neurotypowości. Zapraszamy 17 maja 2023 roku o godz. 18.30 na kolejne spotkanie w ramach cyklu „Horyzonty równości”, podczas którego tym razem porozmawiamy o niepełnosprawności i mitach sprawności.

Podczas wydarzenia obecny będzie tłumacz PJM.Czy faktycznie jesteśmy społeczeństwem otwartym, w którym nie ma
już uprzedzeń, ani barier? Czy świat stał się normalną przestrzenią, gdzie
każdy może być sobą? O wykluczeniu i inkluzji, o mitach wokół „sprawności” i
„normy” będą rozmawiać: Rafał Pawłowski (aktywista, Fundacja Brak Barier),
Prof. Hubert Kaszyński (socjolog). Panel poprowadzi Joanna Hańderek.


Organizatorzy:
Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, „Kultura Wykluczenia?” Joanna Hańderek
Partnerzy: Centrum Praw Kobiet (oddział Kraków)
Patronat medialny: Istota, Krakow.pl Gazeta WyborczaHORYZONTY
RÓWNOŚCI 2023


Od 22 lutego rozpoczynamy tegoroczny cykl „Horyzonty
równości”. To seria otwartych, bezpłatnych spotkań i wykładów antydyskryminacyjnych.
Cykl promuje postawy dialogiczne, piętnuje język nienawiści, uczy języka dobrej
mowy, wskazuje na dobre praktyki rozumienia różnorodności życia społecznego.
Zaproszeni goście to specjaliści, wykładowcy, działacze społeczni a także
artyści.

„Horyzonty równości” są organizowane w Centrum Kultury
„Dworek Białoprądnicki” od 2021 r. z inicjatywy
dr hab. Prof. UJ Joanny Hańderek.

Podczas spotkań pokazujemy jak w życiu codziennym
unikać sytuacji upokorzenia i wykluczenia, analizować sytuacje i zwroty
językowe, które mogą do tego prowadzić. Spotkania mają zwracać uwagę na to w
jaki sposób i kiedy stosujemy język nienawiści, symbole oraz gesty o
dyskryminacyjnym i przemocowym charakterze oraz jak im przeciwdziałać.

Celem „Horyzontów równości”
jest także uwrażliwienie na postawy jakie przyjmujemy wobec drugiego, oraz
propagowanie dialogicznego podejścia wobec odmiennych światopoglądów i postaw i
różnorodności w sposobie życia.Obecność tłumacza PJM na wydarzeniu została zapewniona ze środków przedsięwzięcia grantowego KBB/205/2022 pn „Dostępny Dworek” w ramach projektu „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nr projektu POWR.04.03-00-00-0071/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.