Przeskocz do treści
Nie zawsze na 100% - wypalenie zawodowe w kilku odsłonach

Nie zawsze na 100% – wypalenie zawodowe w kilku odsłonach

Problem
wypalenia dotyka wszystkich grup zawodowych i jest uznany za chorobę
współczesnych pracowników. Statystyki, niezależnie od źródeł, są niepokojące i
wskazują na konieczność uświadamiania problemu, badań w tym obszarze i poszukiwania
rozwiązań, które mogłyby zmniejszyć skalę zjawiska.
Zapraszamy
na kolejne spotkanie w Akademii Mózgu z dr Krystyną
Golonką z Instytutu Psychologii Stosowanej UJ. W jego trakcie omówione zostaną
podstawowe aspekty definicyjne syndromu wypalenia, przedstawione zostanie
znaczenie środowiska pracy, ale także cech indywidualnych, które z jednej
strony mogą predysponować do wypalenia zawodowego, z drugiej – mogą pełnić rolę
czynników chroniących przed wypaleniem. Konsekwencje wypalenia omówione zostaną
m.in. w świetle badań neuroobrazowych. Na koniec przeanalizujemy stan wiedzy
próbując odpowiedzieć na pytanie: jak rozpoznać symptomy wypalenia i co możemy
zrobić, żeby zminimalizować ryzyko wypalenia zawodowego.

Dr Krystyna Golonka
– adiunkt
w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii
Organizacji i Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Jej
zainteresowania koncentrują się w obszarze neuropsychologii i psychologii
organizacyjnej. Realizowała projekt Narodowego Centrum Nauki na temat
neurofizjologicznych aspektów wypalenia zawodowego i analizy wskaźników
elektrofizjologicznych z zastosowaniem gęstego zapisu EEG. Autorka i
współautorka prac w obszarze psychologii organizacyjnej, psychologii różnic
indywidualnych, psychologii poznawczej i neuropsychologii. W pracy
dydaktycznej skupia się na metodologii badań, problematyce stresu, stanów
zmęczenia i wyczerpania oraz psychologicznych aspektów zarządzania zasobami
ludzkimi. We współpracy z pracownikami i studentami Instytutu Psychologii
Stosowanej UJ podejmuje się wyzwań popularyzujących naukę, takich
jak coroczna organizacja Festiwalu Nauki i Małopolskiej Nocy Naukowców.

Akademia Mózgu
9 kwietnia o godzinie 19:00
Wstęp wolny