Przeskocz do treści
Przymrużając oczy | Bogusław Nowaliński gościem SABASu

Przymrużając oczy | Bogusław Nowaliński gościem SABASu

Salon Artystyczny Beaty Anny
Symołon SABAS to przestrzeń dla wszystkich wrażliwych na poezję i sztukę. W poniedziałek, 8 maja 2023 r., o godz. 18.00 zapraszamy na spotkanie promujące tom Bogusława
Nowalińskiego „Przymrużając oczy”. Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnią Kamil Farima – piano / akordeon
i Izabela Farima – śpiew.

Bogusław
Nowaliński
to poeta i malarz amator, mieszkający w ukochanym Krakowie,
rozmiłowany w jego historii. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w
Warszawie i Politechniki Krakowskiej. Dotychczas
wydał tomiki poetyckie: Kropla rosy – rymy o miłości (2008), Strofy o Krakowie
(2009), Retrospekcja i zaduma (wyd. I 2011, wyd. II poszerzone 2014), Słowo
wszystkiego nie opowie (2011), Jak w kalejdoskopie (2012), Raduj się Krakowie.
Rzecz o św. Jadwidze Królowej – wierszem (2015), Na płótnie życia (2015). Należy do
Stowarzyszenia Twórczego Literacko-Artystycznego i Bronowickiego Stowarzyszenia
Przyjaciół Sztuk Wszelakich. Związany z Grupą „Każdy” oraz Teatrem Poezji,
Muzyki i Tańca Elżbiety Orzechowskiej. Odznaczony
medalem Honoris Gratia.

Salon Artystyczny Beaty Anny Symołon (SABAS)
gościł już dziesiątki poetów, pisarzy i krytyków, malarzy, grafików, muzyków i
wokalistów, aktorów… Integruje różne środowiska twórcze poprzez dążenie do
synkretyzmu prezentowanych utworów i prac. Dlatego spotkaniom z autorami towarzyszy
muzyka na żywo, recytacje tekstów przez zaproszonych aktorów, bądź fotografie.
Klimatyczne wieczory w piwnicach Dworku to zawsze spotkania niezwykłe.

Sala Kominkowa Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki

Wstęp wolny