Przeskocz do treści
SABAS online | Tylko nie czytaj tego nikomu

SABAS online | Tylko nie czytaj tego nikomu

Z okazji Światowego Dnia
Poezji w Salonie Artystycznym Beaty Anny Symołon promocja
tomu poetyckiego Ignacego S. Fiuta „Tylko nie czytaj tego nikomu” oraz rozmowa z autorem o
współczesnej poezji polskiej. Zapraszamy w poniedziałek 22 marca 2021 roku o
godz. 18:00 na nasz profil facebookowy.

Ignacy S. Fiut – em. prof. zw. dr hab., ur. 1949 w Nowym
Sączu, a od 2015 jest na emeryturze. W latach 1975-2015 pracował na Wydziale
Humanistycznym w AGH w Krakowie. Autor ok. 400 artykułów naukowych i
publicystycznych oraz 15. książek: Człowiek według Alberta Camusa. Studium
antropologii egzystencjalnej (1993), Filozofia ewolucyjna Konrada Zachariasa
Lorenza. Studium problemowe i historyczne (1994), Światy poetów. Szkice
literacko-filozoficzne z lat 1980-1996 (1996), Negacja i Niebyt. Ujecie
systemowe Georga W. F. Hegla i Martina Heideggera (1997), Filozofia, media,
ekologia (1998), ECOetyki. Kierunki rozwoju aksjologii współczesnej przyjaznej
środowisku (1999), Ekofilozofia. Geneza
i problemy (2003), Media@Internet. Szkice filozoficzno-medioznawcze z lat
2000-2006 (2006), Kulturowa tożsamość poetów. Prezentacje i analizy (2008),
Tadeusz Garbowski – prekursor filozofii ewolucyjnej (2012), Tożsamość światów
poetów (2014), Współczesne transformacje medialne. Prasa bezpłatna, nowe media
i etyka (2015), Wiedza w pespektywie ewolucyjnej (2017) (wraz z M. Urbaniakiem)
i Kultury literackie poetów (2017).

Autor dwunastu tomików poezji: Próba
zapytywania (1989), Prawo Natury (1991), Zoologia Rozumu (1993), Logika Serca
(1996), Wyznania Różowej Pantery (1999),
Czas na egzorcystę (2004), Polisemia piękna (2009), Moja Samotrake (2011), Moje
sny i inne wiersze (2014), Pegazowi prosto w oczy (2018), Dusze (2019), Tylko
nie czytaj tego nikomu (2020).

Dołącz do WYDARZENIA na Facebooku i zaproś znajomych.