Przeskocz do treści
Niewidzialni. Seniorzy we współczesnym świecie wielu możliwości | Horyzonty równości

Niewidzialni. Seniorzy we współczesnym świecie wielu możliwości | Horyzonty równości

Wokół starości narosło wiele mitów, jednak potrzeby seniorów są często pomijane w dyskursie. To właśnie osoby starsze będą tematem kolejnego spotkania „Horyzonty równości”, które odbędzie się 19 kwietnia 2023 o 18.30. Gościniami Joanny Hańderek będą prof. Dorota Czyżowska (psycholożka) i Joanna Lipińska (aktywistka).

Dzięki środkom przedsięwzięcia grantowego pt. „Dostępny Dworek” w ramach projektu „Kultura bez barier” na spotkaniu będzie obecny tłumacz PJM.

Niewidzialni. Seniorzy we współczesnym świecie wielu możliwości

Szlachetna siwa głowa, czcigodny starzec, szacunek do starości –
to kulturowe wyobrażenia starości, które nie wiele mają wspólnego ze
współczesnym odbiorem osób w wieku senioralnym. Żyjemy w świecie młodości,
kultu młodego, witalnego ciała. Seniorzy mają się dostosować. O seniorach się
nie mówi, kobiety w wieku senioralnym stanowią jedną z grup wykluczenia pod
wieloma względami najbardziej poszkodowaną (ekonomicznie, kulturowo,
emocjonlanie). O starości i jej mitach będą rozmawiać prof. Dorota Czyżowska
(psycholożka) i Joanna Lipińska (aktywistka). Panel poprowadzi Joanna Hańderek.

Horyzonty równości 2023

22 lutego 2023 rozpoczęliśmy trzeci już cykl debat „Horyzonty równości”. To seria otwartych, bezpłatnych spotkań i wykładów antydyskryminacyjnych. Cykl promuje postawy dialogiczne, piętnuje język nienawiści, uczy języka dobrej mowy, wskazuje na dobre praktyki rozumienia różnorodności życia społecznego. Zaproszeni goście to specjaliści, wykładowcy, działacze społeczni a także artyści.

„Horyzonty równości” są organizowane w Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” od w 2021 r. z inicjatywy Joanny Hańderek.

Podczas spotkań pokazujemy jak w życiu codziennym unikać sytuacji upokorzenia i wykluczenia, analizować sytuacje i zwroty językowe, które mogą do tego prowadzić. Spotkania mają zwracać uwagę na to w jaki sposób i kiedy stosujemy język nienawiści, symbole oraz gesty o dyskryminacyjnym i przemocowym charakterze oraz jak im przeciwdziałać.

Celem „Horyzontów równości” jest także uwrażliwienie na postawy jakie przyjmujemy wobec drugiego, oraz propagowanie dialogicznego podejścia wobec odmiennych światopoglądów i postaw i różnorodności w sposobie życia.

Obecność tłumacza PJM podczas wydarzenia została zapewniona ze środków przedsięwzięcia grantowego „Dostępny Dworek” w ramach projektu „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.