Przeskocz do treści
SABAS - Stan nieważności

SABAS – Stan nieważności

W grudniu Beata Anna
Symołon zaprasza do swojego salonu na koncert promocyjny płyty Szymona Podwina
„Stan nieważności” z tekstami Przemysława Wróblewskiego oraz wystawę grafik
Moniki Moni Kazimierskiej. Zapraszamy 10 grudnia o 18:00.

Szymon Podwin o płycie:

„Album „Stan
nieważności” zawierający szesnaście piosenek do wierszy Przemka Wróblewskiego
jest gotów trafić w Wasze ręce. „Stan nieważności” zawdzięcza swoje powstanie
poecie – Przemkowi Wróblewskiemu, realizatorowi – Maxowi Szelęgiewiczowi,
autorce opracowania graficznego – Monice Kaźmierskiej oraz mojemu skromnemu
wkładowi rzemieślniczemu.”

Na płytę składa się szesnaście wierszy w
klasycznym metrum opracowanym wyłącznie na gitarę. Piętnaście utworów o życiu i
wszystkim, co się nań emocjonalnie składa plus jeden będący reakcją na pewne wydarzenia w kraju.

Szymon
Podwin o sobie:

Komponuję autorskie
etiudki, impresje inspirowane innymi utworami, a także opracowuję własne wersje
utworów, które są dla mnie z różnych powodów
ważne lub które zrobiły na mnie duże wrażenie. Ponadto – choć właściwie:
przede wszystkim – komponuję muzykę do wierszy różnych autorów, ze szczególnym
uwzględnieniem nieumuzycznionych wcześniej tekstów Jacka Kaczmarskiego (którego
uważam za najwybitniejszego z poetów polskojęzycznych), Krzysztofa Cezarego
Buszmana, Juliana Tuwima oraz Przemysława Wróblewskiego.

W 2006
roku powołałem do istnienia Wrocławski Salon Jacka Kaczmarskiego – swoistą
„instytucję kulturalną” – stawiając sobie za cel propagowanie twórczości
zmarłego Mistrza przy jednoczesnym promowaniu (w postaci umożliwiania występów
na Salonowej scenie) artystów piosenki.”