Przeskocz do treści
Stick To It / Przyklej to - podróż po świecie naklejek

Stick To It / Przyklej to – podróż po świecie naklejek

[ENG BELOW]

Sztuka uliczna ukazuje swe
piękno na wiele sposobów tj. artystyczne graffiti, ogromne murale czy „WLEPKI”
– są w wielu kształtach i rozmiarach oraz różnią się wyglądem i znaczeniem.

Od dawna naklejki pomagają politykom w wyborach, czy firmom w budowaniu marki. W ostatnich latach stały się również, a może przede wszystkim najważniejszą bronią street artu. Wlepki są tanie w produkcji, wymagają jedynie pomysłu i drukarki.

Nasz wolontariusz Leo
Becker chce was zabrać w piękny świat naklejek. Dołączcie do jego podróży
od początków wlepkowej sztuki lat 70-tych aż do dzisiaj. Zapraszamy wszystkich,
których ciekawi street art. I chcą dowiedzieć się więcej o wlepkach.

Kiedy? 29 marca, 18.30
Gdzie? Online
Jak? Spotkanie w języku
angielskim

Wydarzenie jest bezpłatne
dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Korpusu Solidarności.

[ENG]

Street art. Shows it’s beauty in many ways
e.g. artistic graffiti, huge murals or “STICKERS” – they come in many shapes
and sizes and differ in design and meaning.

Since a long time, stickers have been
helping politicians get elected, building companies and over the last years
they became the most important weapon in street art.

They are cheap to produce and are only
requiring an idea and a printer.

Our volunteer Leo Becker wants to give you
an insight in the beautiful world of stickers.

Join him on a journey from the beginning of
sticker art in the 70’s until today.

Invited is everyone who is curious about
street art and wants to learn more about stickers.

When? March 29th, 18:30

Where? Online

How? In English

This event is for free thanks to the funding
of the European Solidarity Corps.