Przeskocz do treści
Szczęśliwe dzieciństwo | Horyzonty równości

Szczęśliwe dzieciństwo | Horyzonty równości

Kto nie chciałby powrócić do czasu dzieciństwa? Mit dzieciństwa jako krainy szczęśliwości jest bardzo złudny. Dziecko jest najbardziej bezbronne wobec przemocy, wojny, dramatów, jakie zdarzają się w świecie. O dzieciach i micie dzieciństwa podczas Horyzontów równości 22 lutego 2023 będą rozmawiać: Wioletta Sawicka (pisarka, dziennikarka, autorka książki „Wilcze dzieci”) oraz Ewelina Startek (aktywistka, terapeutka, członkini Fundacja Probacja). Panel poprowadzi Joanna Hańderek.

Dzięki środkom przedsięwzięcia grantowego pt. „Dostępny Dworek” w ramach projektu „Kultura bez barier” na spotkaniu będzie obecny tłumacz PJM.

Szczęśliwe dzieciństwo?

Czas dzieciństwa, czas szczęścia, beztroski, zabawy. Kto nie chciałby powrócić do czasu dzieciństwa? Kto nie chciałby raz jeszcze być małym dzieckiem? Mit dzieciństwa jako krainy szczęśliwości jest bardzo złudny. Gdy uświadomimy sobie, że jeszcze na początku XX w. dzieci pracowały, gdy rozejrzymy się po świecie współczesnym i zobaczymy pracujące, niedożywione dzieci, żyjące na ulicy, dzieci uchodźców i osób w kryzysie ekonomicznym wówczas dzieciństwo pokaże inną twarz.

Dziecko jest też najbardziej bezbronne wobec przemocy, wojny, dramatów jakie zdarzają się w świecie. O dzieciach i micie dzieciństwa będą rozmawiać: Wioletta Sawicka (pisarka, dziennikarka, autorka książki „Wilcze dzieci”), Ewelina Startek (aktywistka, terapeutka, członkini Fundacja Probacja). Panel poprowadzi Joanna Hańderek.

Horyzonty równości

„Horyzonty równości” są organizowane w Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” od w 2021 r. z inicjatywy dr hab. prof. UJ Joanny Hańderek. Podczas spotkań pokazujemy jak w życiu codziennym unikać sytuacji upokorzenia i wykluczenia, analizować sytuacje i zwroty językowe, które mogą do tego prowadzić. Spotkania mają zwracać uwagę na to w jaki sposób i kiedy stosujemy język nienawiści, symbole oraz gesty o dyskryminacyjnym i przemocowym charakterze oraz jak im przeciwdziałać.

Celem „Horyzontów równości” jest także uwrażliwienie na postawy jakie przyjmujemy wobec drugiego, oraz propagowanie dialogicznego podejścia wobec odmiennych światopoglądów i postaw i różnorodności w sposobie życia.

Obecność tłumacza PJM podczas wydarzenia została zapewniona ze środków przedsięwzięcia grantowego pn. „Dostępny Dworek” w ramach projektu „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.