Przeskocz do treści
Tęczowo | HORYZONTY RÓWNOŚCI
Spotkanie

Tęczowo | HORYZONTY RÓWNOŚCI

Spotkanie
darmowe

Zapraszamy na kolejne spotkanie w cyklu Horyzonty Równości. Tym razem nasi goście Justyna Struzik (socjologia UJ) i Mateusz Gędźba (Dom Eq) spróbują odpowiedzieć na pytanie, czy tęcza obraża? Na spotkanie i dyskusję zapraszamy w środę, 14 czerwca 2023 roku, o godz. 18.30.

Na wydarzeniu będzie obecny tłumacz PJM.


Czy żyjemy w
otwartym czy wykluczającym społeczeństwie? Dlaczego sprawy środowisk LGBTQ+
mają polityczny wymiar? Tęcza stała się symbolem równych praw, ale również
miłości, szczęścia, zrozumienia. Każda kultura buduje normy, normy które się
zmieniają. W świecie starożytnej Grecji i Rzymu, homoseksualizm był normą.
Miłość opisywana przez Platona miała homoseksualny wymiar. Dzisiaj czytamy
Platona jako mistrza i równocześnie odrzucamy czy nawet piętnujemy jego
myślenie o związkach i miłości. W panelu o równości, możliwości zmiany wzorców
kulturowych i nieustannych przemianach jakie się dzieją również na naszych
oczach dyskutować będą: Justyna Struzik (socjologia UJ) i Mateusz Gędźba
(aktywista, prawnik, DOM EQ). Panel poprowadzi Joanna Hańderek.


HORYZONTY RÓWNOŚCI 2023

Od 22 lutego rozpoczynamy tegoroczny cykl „Horyzonty
równości”. To seria otwartych, bezpłatnych spotkań i wykładów antydyskryminacyjnych.
Cykl promuje postawy dialogiczne, piętnuje język nienawiści, uczy języka dobrej
mowy, wskazuje na dobre praktyki rozumienia różnorodności życia społecznego.
Zaproszeni goście to specjaliści, wykładowcy, działacze społeczni a także
artyści.

„Horyzonty równości” są organizowane w Centrum Kultury
„Dworek Białoprądnicki” od w 2021 r. z inicjatywy
dr hab. Prof. UJ Joanny Hańderek. Podczas spotkań pokazujemy jak w życiu codziennym
unikać sytuacji upokorzenia i wykluczenia, analizować sytuacje i zwroty
językowe, które mogą do tego prowadzić. Spotkania mają zwracać uwagę na to w
jaki sposób i kiedy stosujemy język nienawiści, symbole oraz gesty o
dyskryminacyjnym i przemocowym charakterze oraz jak im przeciwdziałać.

Celem „Horyzontów równości” jest także uwrażliwienie na postawy jakie
przyjmujemy wobec drugiego, oraz propagowanie dialogicznego podejścia wobec
odmiennych światopoglądów i postaw i różnorodności w sposobie życia.

” style=”font-size:large”>
Spotkanie

Podobne wydarzenia