Przeskocz do treści
Ziemia kamienna | SABAS ONLINE

Ziemia kamienna | SABAS ONLINE

W poniedziałek, 6 lipca o godz. 18.00
zapraszamy na kolejna odsłonę online Salonu Artystycznego Beaty Anny Symołon.
Spotkanie z Eligiuszem Dymowskim będzie okazją do promocji jego tomu
poetyckiego pt. „Ziemia kamienna”.

TRANSMISJĘ SPOTKANIA BĘDZIE MOŻNA OGLĄDAĆ NA
NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ, PROILU FACEBOOKOWYM ORAZ KANALE NA PORTALU YOUTUBE

Eligiusz Dymowski urodził się w Sannikach na Mazowszu.
Franciszkanin, wykładowca teologii pastoralnej, poeta i krytyk literacki.
Studiował w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie oraz na
Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. W 2001 roku doktoryzował się w Papieskiej
Akademii Teologicznej w Krakowie. W roku 1994 przebywał na stypendium Ambasady
Francuskiej przy Stolicy Apostolskiej w Rzymie w Uniwersytecie Katolickim w
Lyonie. Pracował jako duszpasterz w Pińczowie i w Somma Vesuviana koło Neapolu.
W latach 1999-2005 rektor Wyższego Seminarium Duchownego OO. Franciszkanów w
Krakowie – Bronowicach Wielkich. Obecnie jest przełożonym i proboszczem w
Krakowie-Bronowicach Wielkich. Zajmuje się pracą dydaktyczną, naukową i
literacką. Jest Członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, a także
Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC) oraz Polskiego
Towarzystwa Teologicznego. Od 2007 roku członek Krakowskiego Oddziału
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W 2013 r. wyróżniony w Kielcach nagrodą
„Świętokrzyskiego Gustawa” w kategorii krytyka literacka i poezja. W 2017 r.
otrzymał odznakę honorową Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Debiutował w 1987 roku. Autor licznych
publikacji prasowych. Jego wiersze były tłumaczone na język włoski, francuski,
chorwacki, mcedoński, serbski, słoweński, czeski, rosyjski, esperanto,
angielski i niemiecki. Wydał 14 tomów poetyckich i tom prozy. Promowana dzisiaj
„Ziemia kamienna” jest 15. tomem w dorobku poetyckim Eligiusza Dymowskiego.

Trzeba
zauważyć i należycie docenić stałą ewolucję poezji Eligiusza Dymowskiego. Z
tomu na tom (…) zmienia się ona, wzbogaca się jej język i sposoby obrazowania,
coraz bardziej zbliża się do najistotniejszych sensów egzystencjalnych,
poszerza konsekwentnie swoje metafizyczne przestrzenie.

Stefan Jurkowski, Z podniesioną
głową
, Pisarze.pl

Patrząc na fizyczny i metafizyczny wymiar oraz przekaz tego
tomiku nietrudno nie zauważyć, że pozostaje w duże koincydencji z atmosferą
obecnych nam czasów, kiedy żyjemy w cieniu „wielkiej zarazy”, która dotyka w
wymiarze globalnym wszystkich bez wyjątku i odbiera ludziom nadzieję, że kiedyś
się to skończy. Wobec tych traumatycznych doświadczeń i przeżyć, na które nie
mamy większego wpływu, zaczynamy rozumieć naszą znikomość w świecie, ale i sens
naszego powołania przez Stwórcę. Warto zatem przeczytać tę książeczkę, by
znaleźć racje za przekonaniem, że istnienie zawsze ma jakiś sens, a nie jest
tylko nieustannym doświadczaniem absurdalności naszej kondycji w świecie.

Ignacy
S. Fiut,
Teologia wiersza, Pisarze.pl

Dołącz do WYDARZENIA na Facebooku i zaproś znajomych na spotkanie online

Zrealizowano w ramach programu
stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci

Spotkanie zrealizowane
przez STUDIO NAGRAŃ DWOREK BIAŁOPRĄDNICKI IM. JANUSZA MUNIAKA.