Przeskocz do treści
Podmiot czy przedmiot, rzecz o dobrostanie zwierząt | III Horyzonty Równości

Podmiot czy przedmiot, rzecz o dobrostanie zwierząt | III Horyzonty Równości

Czym czy kim są dla nas zwierzęta? Z jednej strony infantylizujemy nasze pieseczki i koteczki, z drugiej strony nie dostrzegamy podmiotowości i rozwiniętych zdolności kognitywnych, kulturowych czy emocjonalnych otaczających nas zwierząt. Nieustannie uprzedmiatawiając, nauczyliśmy się w osobach widzieć pluszaki, zabawki, lub mięso, skórę, futro. Kim są zatem zwierzęta? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć podczas spotkania 22 marca 2023 o 18.30.

Gośćmi debaty będą: prof. Hanna Mamzer (biegła sądowa i
socjolożka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. Marcin Urbaniak
(kognitywista i bioetyk Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) oraz dr Robert
Maślak
(ekspert w zakresie ochrony przyrody i dobrostanu zwierząt Uniwersytetu
Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach).

Dzięki środkom przedsięwzięcia grantowego pt. „Dostępny Dworek” w ramach projektu „Kultura bez barier” na spotkaniu będzie obecny tłumacz PJM.

Podmiot czy przedmiot, rzecz o dobrostanie zwierząt

Spotkanie i dyskusja dotyczyć będzie szeroko pojętego
dobrostanu zwierząt towarzyszących, dziko żyjących, hodowlanych i trzymanych w
celach rozrywkowych. Trzech różnych specjalistów/ek przedstawi trzy różne
punkty widzenia zjawiska dobrostanu: nauk społecznych (perspektywa
socjologiczna), nauk przyrodniczych (perspektywa zoologiczna) i nauk o poznaniu
(perspektywa kognitywistyczna).

Porozmawiamy nie tylko o bieżących wymogach dobrostanowych
różnych grup zwierząt, ale również o koniecznych zmianach w przyszłości –
głównie na gruncie polityczno-prawnym – aby dobrostan zwierząt faktycznie
poprawiać, zaś eksploatację stopniowo wygaszać. Zakres tematów związany będzie
z krajową, aktualną działalnością m.in. schronisk, ogrodów zoologicznych,
ośrodków rehabilitacji czy też ferm i hodowli zwierząt.

Obecność tłumacza PJM podczas wydarzenia została zapewniona ze środków przedsięwzięcia grantowego „Dostępny Dworek” w ramach projektu „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.