Przeskocz do treści
Projekt

Europejski Korpus Solidarności – INTEGRart

Dzięki dotacji nowego programu Komisji Europejskiej skierowanego do organizacji i młodzieży Europejskiego Korpusu Solidarności (wcześniej Europejskiego Wolontariatu EVS/Program Erasmus+) realizujemy cyklicznie 12 miesięczny projekt INTEGRART. Projekt INTEGRart opiera się na wielopoziomowej integracji, której uniwersalnym językiem stały się sztuka i kultura. Nasi wolontariusze brali udział w wydarzeniach kulturowych, sami je organizowali, a także pracowali z dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi, także z dziećmi z niepełnosprawnościami. Dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w wydarzeniach, warsztatach, spotkaniach językowych i historycznych realizowanych przez naszych wolontariuszy.

Edycja 2024

1 października 2024 ruszamy z kolejną edycją projektu, do którego rekrutacja trwa już teraz. Możesz do niego dołączyć w charakterze uczestnika lub mentora. Kliknij:

Projekt INTEGRART

W ramach INTEGRART młodzi wolontariusze z krajów europejskich pracują nieodpłatnie w Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki oraz jego filiach: Klubie Kultury WolaKlubie Kultury MydlnikiKlubie Kultury ŁokietekKlubie Kultury Przegorzały oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 18 na Salwatorze. Projekt jest koordynowany przez Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki.

Wolontariusze w ramach projektu INTEGRART przygotowują i prowadzą różnego rodzaju warsztaty, spotkania, prezentacje i konwersacje językowe. Efekty projektu publikowane są regularnie na stronie VOLUNTEERINKRAKOW oraz w mediach społecznościowych projektu.

Integracja poprzez kulturę i sztukę

„INTEGRart – integracja poprzez kulturę i sztukę” to działanie, które polega na organizacji wydarzeń artystycznych, kulturalnych, językowych, prospołecznych, włączających, proeuropejskich czy prodemokraktycznych. Działanie jest współrealizowane lub realizowane przez wolontariusza samodzielnie ze wsparciem ze strony organizacji goszczącej i jest nakierowane na:

  • wspólne tworzenie kultury,
  • wykorzystanie przez wolontariuszy sztuki i kultury jako uniwersalnego narzędzia komunikacji i nośnika ważnych treści ponad granicami państw i podziałami społecznymi,
  • integrację, wzmacnianie uczestnictwa i angażowanie wszystkich biorących w działaniu stron,
  • włączanie w proponowane przez wolontariuszy działania kulturalne różnorodnej tematyki w tym wspierania różnorodności, praw człowieka, tolerancji, dziedzictwa społecznego, kulturowego i historycznego czy działań na rzecz klimatu,
  • solidarnościowe wsparcie społeczności lokalnych, promocja działań,
  • wzmacnianie znajomości obcych języków i poznawanie innych kultur,
  • tworzenie cyfrowej kultury: wykorzystywanie narzędzi cyfrowych tak do komunikacji, promocji, wizualizacji efektów, jak również do tworzonego artystycznego przekazu.

Dowiedz się więcej o projekcje

Nasi wolontariusze prowadzą stronę internetową oraz profile w mediach społecznościowych, na których można śledzić ich działania:

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O PROJEKCIE