Przeskocz do treści
Sztuka? Biorę!
Inne

Sztuka? Biorę!

Wraz
ze stowarzyszeniem Projekt Kraków rozpoczynamy realizację projektu „SZTUKA?
BIORĘ!”. Od sierpnia do listopada zapraszamy na 5 wydarzeń artystycznych
(wystaw, instalacji performatywnych i
warsztatów), które oprócz fizycznej obecności w przestrzeni, zostaną
udostępnione w sieci poprzez live streaming, retransmisje filmów z artystami czy
udostępnianie wirtualnych galerii.

W obecnej sytuacji pandemii, nakazującej społeczny dystans i znacząco
ograniczającej możliwość uczestnictwa w propozycjach wystawienniczych, projekt „Sztuka?
Biorę!” jest szansą szerokiego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta.

Priorytetowym aspektem projektu jest odpowiedź na wyzwania współczesnego świata i niedających się przewidzieć
zjawisk. Pandemia wykluczyła z dotychczasowego obiegu kultury ich twórców i
odbiorców. Przeniesienie całego kulturalnego życia do sieci stało się normą i
stworzyła nowe, naturalne środowisko dla jej rozwoju. W odpowiedzi na nowe
okoliczności Stowarzyszenie Projekt Kraków wykazuje elastyczność, głębokie
zrozumienie sytuacji oraz chęć dostosowania swojej oferty do wzywań współczesności.
Dlatego, wobec wysokiej dynamiki zmian, zachęcamy do udziału w projekcie wpisującym się w
aktualne potrzeby uczestników życia kulturalnego.

Projekt
obejmuje 5 wydarzeń, które w całości zostaną przeniesione do sieci, ale
jednocześnie 2 wystawy będzie można obejrzeć na terenie Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki.

21 sierpnia – 30 września / Wystawa plakatów Jakuba Zasady – zarówno
wirtualnie, jak i w zielonej przestrzeni Dworku zaprezentujemy wystawę –
„Słodkie życie”. Złożą się na nią prace artysty zarówno starsze, jak i tworzone
w czasie izolacji społecznej. Wernisaż online, podczas którego zaprezentujemy
wirtualną galerię połączony z rozmową z twórcą, odbędzie się 21 sierpnia o
godz. 19.00 na Facebooku, stronie internetowej oraz Youtubie Dworku.

Na wystawie „Słodkie życie” zobaczymy nie tylko przedstawione w bardzo
charakterystyczny sposób ludzkie postaci, ale też zwierzęta, m.in. koty,
gołębia czy kurę. Będę słodko-gorzkie refleksje dotyczące życia i tworzone z
przymrużeniem oka prace, jak plakat z hasłem nawiązującym do epoki PRL-u:
„Pamiętaj, dla lepszego samopoczucia codziennie dmij w trąbę.

Autor plakatów – Jakub Zasada – tak opisuje prezentowane na wystawie prace: W
przedstawionych na plakatach scenkach rodzajowych przeważa nastrój sielanki,
relaksu, życzliwości oraz miłości do zwierząt. Wyraźnie jednak widać, że
bohaterowie obecni w tych pracach, nie są w stanie przekroczyć pewnej granicy
szczęśliwego uczestnictwa w przedstawionym świecie.

WIRTUALNA GALERIA + ROZMOWA Z AUTOREM

12
września, g.17.00 / Warsztaty oraz wystawa MASKBOOK

Maskbook
to idea i działanie. To warsztaty z tworzenia artystycznych masek
antysmogowych. Mają charakter międzynarodowy i partycypacyjny a realizowane we
współpracy z francuskim stowarzyszeniem Art of Change 21 (autorami Maskbook).

Każda maska jest osobistym, zaangażowanym społecznie dziełem sztuki, wykonanym
z materiałów pochodzących z recyklingu. Tworzenie masek komunikuje osobiste
przesłanie ich twórców w obliczu kryzysu środowiskowego i ma na celu podniesienie
świadomości społecznej na temat zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu.
Całość tworzy galerię zamaskowanych portretów i staje się apelem wobec wciąż
nie rozwiązanego problemu zanieczyszczenia powietrza szczególnie w Krakowie
oraz terenów przyległych czyli tzw. obwarzanka krakowskiego.

Od 2015 roku projekt Maskbook podejmuje globalne, twórcze działania na rzecz
powiązania zdrowia ze środowiskiem, używając maski ochronnej jako symbolu
dlatego aktualna sytuacja pandemii Covid-19 ujawnia to powiązanie na
bezprecedensową skalę i pobudza nas do działania.

Warsztaty zostaną zorganizowane zarówno w sieci jak i fizycznie w Centrum
Kultury Dworek Białoprądnicki. Obowiązują zapisy: zapisy@dworek.eu
(hasło: maskbook). Liczba osób ograniczona. W dniu warsztatów zostanie udostępniony filmik instruktażowy o tym jak tworzyć
artystyczną maskę antysmogową dla wszystkich tych, którzy nie będą mogli
uczestniczyć w warsztatach live.

Ich zwieńczeniem będzie wystawa fotografii tworzonych „dzieł”, wraz z ich autorami na specjalnie przygotowanych różnobarwnych tłach. Będzie mozna ja zobaczyć w Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki oraz w sieci.

Październik – Listopad / Wystawy performatywne w Galerii Baszta

W Galerii Baszta zaprezentujemy 2 wystawy performatywne na bazie instalacji
typu site-specific, które odwracają relacje klasycznej formuły „white cube”.
Można je będzie eksplorować wirtualnie, za pomocą narzędzi do komunikacji na
odległość. Podczas wydarzenia artysta będzie osobiście eksplorował przestrzeń
stając się jednocześnie swoistym medium (odwołanie do maksymy Marshalla
McLuhana – The medium is the message) – odbiorca, widz ogląda dzieło
oczami autora. Autor staje się nośnikiem treści i wpływa tym samym na odbiór
dzieła. Miejscem instalacji będzie galeria sztuki współczesnej w ruinach XVI
wiecznej baszty. Procesy artystyczne będą wykonywane przez artystów fizycznie w
przestrzeni „Baszty” uwzględniając szczególne warunki percepcji, w których
powstanie dzieło. Całość będzie rejestrowana i streamingowana. Oglądający będą
mieli możliwość reagowania, zadawani pytań a może nawet wpływania na sposób eksplorowania
dzieła. Kuratorem wystaw jest Artur Wabik.