Przeskocz do treści
Niepełnosprawny z protezami nóg biegnie na igrzyskach olimpijskich.
Spotkanie

Nie-równości – wykluczenie osób z niepełnosprawnością | Horyzonty Równości

Spotkanie
cykliczne

05 czerwca 2024 r., środa, godz. 18.30. Wstęp wolny

W panelu będziemy dyskutować o społecznych, emocjonalnych i kulturowych aspektach funkcjonowania z niepełnosprawnością.
Podczas dyskusji będziemy chcieli pokazać mechanizmy tworzenia uprzedzeń oraz sposoby radzenia sobie z nimi.

W panelu wezmą udział:
dr Michał Gacek – psycholog specjalizujący się w badaniach psychologicznych aspektów funkcjonowania osób z niepełnosprawnością. Od kilkunastu lat pracuje także jako psycholog z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. Aktualnie prowadzi badania dotyczące związku cech osobowościowo-motywacyjnych z efektywnością uczenia się u osób z niepełnosprawnością intelektualną. Członek Komisji ds. Etyki Badań Naukowych.

Katarzyna Żeglicka – założycielka i prezeska Stowarzyszenia Strefa Wenus z Milo (2014-2020), członkini Kolektywu Artykuł 6., genderqueer i crip pedagożka teatru i animatorka kultury, performerka i choreografka; aktywistka feministyczna i queerowa; certyfikowana trenerka samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt. W ramach programu „Taniec i niepełnosprawność – przekraczanie granic” wspólnie z Pauliną Wycichowską prowadziła laboratorium taneczne.

*****

HORYZONTY RÓWNOŚCI 2024 – to 4-ta edycja cyklu, na który składają się otwarte, bezpłatne spotkania i wykłady antydyskryminacyjne. Cykl promuje postawy dialogiczne, piętnuje język nienawiści, uczy języka dobrej mowy, wskazuje na dobre praktyki rozumienia różnorodności życia społecznego. Zaproszeni goście to specjaliści, wykładowcy, działacze społeczni a także artyści.


Podczas spotkań pokazujemy jak w życiu codziennym unikać sytuacji upokorzenia i wykluczenia, analizować sytuacje i zwroty językowe, które mogą do tego prowadzić. Spotkania mają zwracać uwagę na to, w jaki sposób i kiedy stosujemy język nienawiści, symbole oraz gesty o dyskryminacyjnym i przemocowym charakterze oraz jak im przeciwdziałać.


Celem „Horyzontów równości” jest także uwrażliwienie na postawy, które przyjmujemy wobec drugiego oraz propagowanie dialogicznego podejścia wobec odmiennych światopoglądów i postaw, różnorodności w sposobie życia. „Horyzonty równości” są organizowane w Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” od w 2021 r. z inicjatywy dr hab. prof. UJ Joanny Hańderek.

Spotkanie

Podobne wydarzenia