Przeskocz do treści

Głos na scenie!

Kurs wokalny z aktorstwem, elementami teorii muzyki i ruchem scenicznym zakończony muzycznym spektaklem.  Kurs obejmuję: emisję głosu, dykcję i recytację, elementy teorii (czytanie nut głosem, kształcenie słuchu, harmonię), pracę nad solową interpretacją piosenki, aktorstwo, ruch sceniczny, akompaniament pianisty, spektakl muzyczny na zakończenie. Zajęcia od 9 roku życia. 

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Prowadzący: Blanka Dembosz-Tondera, Patrycja Wiatr, Ksenia Łuka i Szymon Wojnarowicz 

Termin: wrzesień 2023–czerwiec 2024 (Zajęcia rozpoczynają się 7 IX 2023 r.)

czwartki od 18:30–20:00

Miejsce: Lektorium (Oficyna zachodnia Dworku Białoprądnickiego, ul. Papiernicza 2, Kraków)

Opłata: 160,00 zł / miesiąc

Kontakt: 
Blanka Dembosz -Tondera
tel. 510 365 836
blanka-dembo@wp.pl

Uwaga! Przed pierwszymi zajęciami pobierz, wypełnij i podpisz kartę uczestnika.

KARTA UCZESTNIKA

INFORMACJE O OPŁACIE

Opłatę za kurs należy uiścić do 10 dnia każdego miesiąca na konto bankowe Centrum Kultury.

DANE DO PRZELEWU

Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”

ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków

Bank Pekao SA 62 1240 4722 1111 0000 4860 1867

Uwaga! W tytule przelewu prosimy zamieścić następujące informacje: dworek/głos na scenie/imię i nazwisko uczestnika/miesiąc/rok.

REGULAMIN ZAJĘĆ